77. rocznica Mordu Katyńskiego

Krzyż Katyński

Krzyż Katyński - Krzyż Katyński

Pod Krzyżem Katyńskim na Cmentarzu Agrykola odbyły się dziś uroczystości z okazji 77. rocznicy Mordu Katyńskiego. Hołd zamordowanym oddali przedstawiciele władz województwa, miasta, wojska i służb mundurowych, środowiska kombatanckie oraz młodzież szkolna.

- Dziś wracamy do przyczyn tragicznej historii i przywołujemy pamięcią wyjętych spod prawa jeńców wojennych, których główną winną był fakt, że byli Polakami. Elity, które reprezentowali należało zlikwidować w pierwszej kolejności, ponieważ to w nich silnie zakorzeniona była miłość do Ojczyzny, która prowadziła do walki o niepodległość.

Tragedia Zbrodni Katyńskiej jest dla Polaków tym boleśniejsza, że rozgrywa się na wielu płaszczyznach. To tragedia mordowanych ludzi, ból najbliższych rodzin, które nie zobaczyły już więcej swoich bliskich, a także tragedia całego narodu, kiedy giną Ci, na których Polska mogła liczyć w chwilach próby. Wreszcie, Zbrodnia Katyńska była tym tragiczniejsza, że zamiast głośno o niej mówić - najpierw stała się przedmiotem manipulacji między hitlerowskimi Niemcami i sowiecką Rosją, a przez kolejne dziesięciolecia PRL-u zatajana była o niej prawda. Jednak mimo wielu propagandowych zabiegów oficjalna wersja nie mogła się utrzymać, kiedy żywymi świadkami tej Zbrodni były tysiące ludzi, którzy stracili swoich najbliższych.

Po dekadach przemilczanej historii naszą powinnością, również powinnością elblążan, jest pamiętać o tamtych wydarzeniach. Powtarzajmy więc kolejnym pokoleniom prawdę o Katyniu, jednym z najtragiczniejszych wydarzeń w historii Polski XX wieku. Chylę dziś czoła przed wszystkimi, którzy zginęli w lasach katyńskich i pozostałych miejscach sowieckiej kaźni. Cześć Ich Pamięci! - mówił do zebranych Jacek Boruszka wiceprezydent Elbląga

 - Katyń i kłamstwo katyńskie, to bolesna rana w naszej historii. Wydarzenia te zatruły relacje między Polakami i Rosjanami. Nie da się budować wzajemnych relacji na kłamstwie - cytował niewygłoszone przemówienie Lecha Kaczyńskiego prezydenta RP, Marek Pruszak Przewodniczący Rady Miejskiej w Elblągu i dodał - Muszą przyjść ludzie dążący do pojednania. Dziś oddajemy hołd, Tym którzy zginęli za Polskę, za Ojczyznę. Cześć i chwała Bohaterom - mówił Marek Pruszak

Uroczystość zakończył Apel Pamięci, salwa honorowa oraz składanie wieńców i kwiatów pod tablicą. Oprawę rocznicy zapewniła 16 Pomorska Dywizja Zmechanizowana.

Zbrodnia katyńska pochłonęła około 22 tysięcy ofiar. Dowiedz się więcej: http://katyn.ipn.gov.pl/

GALERIA ZDJĘĆ