Pozimowe sprzątanie ulic

Departament Zarząd Dróg Urzędu Miejskiego w Elblągu informuje, że z dniem 13 marca 2017 r.  uruchomiono akcję „pozimowego sprzątania ulic” w mieście. W pierwszej kolejności sprzątane będą ciągi ulic w centrum miasta, a następnie prace porządkowe skupią się na pozostałych rejonach Elbląga. Zgodnie z umową prace związane z pozimowym oczyszczaniem ulic powinny zakończyć się do końca kwietnia 2017r.  Realizuje je Konsorcjum firm, lider: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Elblągu, partnerzy: Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. w Elblągu, Sita Północ Sp. z o.o. w Gdańsku (w ramach umowy 3-letniej zawartej w 2014 roku na Zimowe i letnie utrzymanie dróg w mieście Elblągu).