NOWOGRÓDEK - Białoruś

Nowogródek Białoruś

Nowogródek, Nawahrudak, miasto w zachodniej części Białorusi, na Wyżynie Białoruskiej, w obwodzie grodzieńskim, 50 km na północny-zachód od Baranowicz. Około 30 tys. mieszkańców. W XI w. stolica samodzielnego księstwa ruskiego. W XIII w. przyłączony do Litwy. Miejsce chrztu i koronacji Mendoga (1251). Od 1507 stolica województwa, od 1581 siedziba Trybunału Wielkiego Księstwa Litewskiego. W 1795 włączony do Rosji. Miejsce chrztu i pobytu w dzieciństwie A. Mickiewicza. W okresie międzywojennym w granicach Polski, pełnił funkcję miasta wojewódzkiego. W 1939 zajęty przez ZSRR, od 1991 w granicach niepodległej Białorusi. Przemysł spożywczy lekki (odzież). Muzeum A. Mickiewicza (wzniesiony 1988 na miejscu dworu rodziny Mickiewiczów). Umowę o współpracy obu miast podpisano w 1995r. Współpraca dotyczy kontaktów w zakresie ekonomii, kultury, oświaty, ochrony zdrowia i środowiska naturalnego, sportu i turystyki.

www.novogrudok.grodno-region.by