LEER - Niemcy

Leer Niemcy

"Brama Wschodniej Fryzji" - tak mówi się i pisze o tym mieście położonym w płn.-zach. części Niemiec. Od zachodu ogranicza je rzeka Ems a od południa inna rzeka - Weda. Z uwagi na swoje dogodne położenie geograficzne a przede wszystkim bogactwo szlaków wodnych miasto ma bogato rozwiniętą komunikację wodną, drogową a nawet własny port lotniczy w Papenburgu. Tak korzystne usytuowanie sprawia, że Leer słynie z przemysłu stoczniowego, portu morskiego i śródlądowego, rybołówstwa, handlu, rzemiosła i dającej coraz większe dochody turystyki. W chwili obecnej liczba mieszkańców sięga 35 tysięcy - ich przeważająca większość aktywnie uczestniczy w szeregu imprez kulturalno-rozrywkowych, co sprawia, że miasto staje się centrum kulturalnym w regionie. Na podstawie wzajemnego oświadczenia o "Przyjaznych stosunkach pomiędzy miastami" z dnia 27.06.1992r, podpisano 23.06.2001r. w Elblągu umowę o partnerstwie i współpracy, której celem jest wymiana informacji i współpracy w różnych dziedzinach, doświadczeń samorządów komunalnych, współpraca w zakresie gospodarki, ochrony środowiska, oświaty, kultury i sportu.
http://www.leer.de