DRUSKIENNIKI - Litwa

Druskienniki Litwa

Druskienniki (Druskininkai), miasto w południowej części Litwy, na pograniczu z Polską i Białorusią. Położone pośrodku kompleksu leśnego Puszczy Orańsko-Druskiennickiej, będącej przedłużeniem Puszczy Augustowskiej. Około 30 tys. mieszkańców. Znane uzdrowisko klimatyczne i balneologiczne (borowiny, źródła wód mineralnych). Nowoczesny kompleks sanatoryjny zawiera około 5 tys. miejsc kuracyjnych (leczenie chorób układu trawienia i dróg żółciowych, układu krążenia, górnych dróg oddechowych i chorób kobiecych). Ośrodek rzemiosła artystycznego. Muzeum M.K. Čiurlionisa. Początek współpracy sięga 1996r. kiedy została podpisana umowa o współpracy między Elblągiem i Druskiennikami. Umowa dotyczy współpracy na polu gospodarki komunalnej, ochrony środowiska, kultury, wymiany informacji w różnych dziedzinach w tym doświadczeń samorządów.

www.druskininkai.lt