Zakończenie projektu „Konserwacja zachowawcza zbioru starych druków z XVIII w. – kontynuacja”

konserwacja

konserwacja - konserwacja
W Bibliotece Elbląskiej dobiegają końca prace nad realizacją dwuletniego projektu dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Konserwacja zachowawcza zbioru starych druków z XVIII w. – kontynuacja”. Projekt realizowany był od marca 2014 r.

Jest to już trzeci projekt dotyczący konserwacji zachowawczej starych druków realizowany przez Bibliotekę Elbląską. Jego ukończenie pozwoli na zamknięcie prac nad najstarszą częścią zabytkowego księgozbioru ze zbiorów, czyli starymi drukami (drukami wydanymi do 1800 roku). Książki te zostały oczyszczone oraz poddane drobnym naprawom. Wykonano również obszerną dokumentację opisową i fotograficzną wszystkich woluminów. Woluminy ze śladami zakażenia mikrobiologicznego zostały zdezynfekowane w komorze fumigacyjnej. Po konserwacji książki zostały zabezpieczone w opakowaniach ochronnych i umieszczone w klimatyzowanych magazynach przystosowanych do przechowywania zbiorów zabytkowych. W przeciągu dwóch lat trwania projektu konserwacji poddanych zostało około 5 tys. książek, a łącznie we wszystkich projektach konserwacji zachowawczej zabezpieczono prawie 9 tys. woluminów.

W prace nad realizacją projektu zaangażowani byli zarówno etatowi pracownicy Biblioteki Elbląskiej, jak również studenci i absolwenci konserwacji papieru i skóry, a także pracownicy specjalnie przeszkoleni do prac introligatorskich. Korzystano również ze współpracy ze specjalistami z różnych dyscyplin, którzy pomogli w diagnozowaniu problemów konserwatorskich, a także w lepszym rozpoznaniu księgozbioru.

Prowadzone przez Bibliotekę Elbląską projekty konserwacji zbiorów zabytkowych wpisują się w wieloletnią strategię ochrony zabytkowego księgozbioru.

Dwuletni projekt „Konserwacja zachowawcza zbioru starych druków z XVIII w. – kontynuacja” został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Całkowita kwota projektu wynosi 260 300 zł.