Wydźwięki sfilmowane

awangarda
Centrum Sztuki Galeria EL zaprasza na oficjalne podsumowanie projektu WYDŹWIĘKI / RESONANCES, które odbędzie się w Krużganku Galerii EL w piątek, 12 grudnia o godz. 18. Podczas piątkowego podsumowania projektu zobaczymy m.in. film dokumentalny Marcina Borchardta „Wydźwięki / Resonances”, realizowany podczas trwania Festiwalu. Odbędzie się także promocja jego książki „Awangarda muzyki końca XX wieku. Przewodnik dla początkujących. Tom pierwszy” z możliwością jej zakupu.

Ta napisana w formie popularyzatorskiego przewodnika książka jest świadectwem rewolucyjnych zmian w myśleniu o muzyce, jakie dokonały się po drugiej wojnie światowej. W pierwszej części rozpisanej na trzy tomy monografii autor koncentruje się na czterech tematach: wynalazczości i eksperymentach Johna Cage’a; muzyce konkretnej i zmaganiach Pierre’a Schaeffera z kanonem „do, re, mi”; historii wczesnej muzyki elektronicznej, a zwłaszcza zagadnieniu mechanizacji, elektryfikacji i matematyzacji muzyki od Pitagorasa do początków lat 70. XX wieku; oraz przedstawieniu sylwetek czterech minimalistów (La Monte Young, Terry Riley, Steve Reich, Philip Glass), których kompozycje podbiły muzykę amerykańską u schyłku ubiegłego stulecia. Każdemu z rozdziałów towarzyszy syntetyczny „Przewodnik” po najważniejszych kompozycjach i nagraniach poszczególnych artystów. Celem książki jest promocja nowej muzyki oraz wypełnienie luki istniejącej w polskim piśmiennictwie w zakresie publikacji popularyzujących współczesną muzykę awangardową, zarówno w jej filharmonicznym, jak i undergroundowym wcieleniu.


Zajrzeć do środka można pod tym adresem: http://issuu.com/wydawnictwowpodworku/docs/wwp_awangarda_muzyki

animowana okładka jest tutaj: https://vimeo.com/103366422

a w tym sklepie książkę można kupić: http://wpodworku.istore.pl/pl/marcin-borchardt-awangarda-muzyki-konca-xx-wieku-przewodnik-dla-poczatkujacych.html