Ogniem miłości - plastyka Borysa Jegiazariana

praca
Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu zaprasza w sobotę, 6 grudnia 2014 r., na otwarcie wystawy twórczości Borysa Jegiazariana. Wernisaż rozpocznie się o godz. 15.00 w muzealnym budynku Gimnazjum przy Bulwarze Zygmunta Augusta 11. Borys Jegiazarian to malarz, grafik i twórca kolaży. Urodzony w 1956 roku w Armenii. Studiował malarstwo w Instytucie Sztuk Pięknych w Erewaniu, Wyższej Szkole Sztuk Pięknych im. W. Muchinej w Petersburgu. W 1986 r. ukończył Kijowską Akademię Sztuk Pięknych w Kijowie. Dziś jest jednym z najbardziej znanych artystów Ukrainy. Indywidualne i grupowe wystawy malarza odbywały się w Stanach Zjednoczonych, Armenii, Grecji, Białorusi, Niemczech, Szwajcarii, Francji i Maroku. Prace artysty znajdują się w muzeach różnych krajów oraz w licznych kolekcjach prywatnych.

Międzynarodowe Centrum Biograficzne Cambridge w 1999 r. włączyło artystę do informatora „2000 Outstanding Artists and Designers of the 20th Century”. Prezentowane w muzeum elbląskim malarstwo to barwne impresje na temat codzienności, malarskie symbole miłości, przyjaźni oraz ilustracje tekstów i symboli biblijnych. W tych ostatnich można dostrzec autorską kontynuację wielkich tradycji sztuki religijnej wschodniego chrześcijaństwa oraz ormiańskiego miniatorstwa i szerzej ornamentalistyki.

Wystawa prac Borysa Jegiazariana towarzyszy „Dniom Paradżanowa” w Polsce. Jest to impreza poświęcona pamięci ormiańskiego artysty, filmowca, dysydenta z czasów ZSRR Serhija Paradżanowa, żyjącego w latach 1924-1990.

Wiesława Rynkiewicz-Domino

Ilustracja: Kompozycja „Wszystkowidzące oko” z serii „Nad miastem”, 2010 r.


Tomasz Gliniecki
Kierownik Działu Edukacji i Promocji

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu