Zgarnij środki na działania! Konkurs grantowy dla organizacji pozarządowych

rewizje

rewizje - rewizje

Inkubator Przedsięwzięć Kulturalnych Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu zaprasza organizacje pozarządowe z województwa warmińsko-mazurskiego do udziału w programie grantowym RE-WIZJE.  Program ma na celu wsparcie inicjatyw kulturalno-społecznych z zakresu nowych mediów i audiowizualiów. Na zgłoszenia czekamy do 5 listopada 2021 r. Zapraszamy!

Świat mediów i szeroko rozumianych audiowizualiów, należą obecnie do najszybciej rozwijających się sektorów na świecie. Dynamiczny rozwój rynku medialnego – zwłaszcza jego cechy kulturotwórcze, aktywizujące współczesnego humanistę – oraz rola komunikacji medialnej wpływają bezpośrednio na jakość życia społeczno-kulturalnego i politycznego nowoczesnego społeczeństwa. Propozycja obszaru pojawiła się w naszej ofercie wspierania tego typu inicjatyw ze względu na wiele możliwości prezentacji i działań kulturotwórczych w sektorze mediów i sztuk audiowizualnych. Główny atut obszaru to gruntowna interdyscyplinarna edukacja z pogranicza wielu dziedzin sztuki, kultury, ale także biznesu.

Działania, które chcemy wesprzeć to: przedstawianie treści kultury i sztuki poprzez nowe media lub z ich wykorzystaniem, widowiska, spektakle, działania audiowizualne, tworzenie wykładów, warsztatów, spacerów z wykorzystaniem nowych mediów, tworzenie projektów cyfrowych, działań z obszaru sztuki nowych mediów, digitalizacja dziedzictwa wizualnego itp. Działania powinny zakończyć się do 10.12.2021.

Pula środków przeznaczona do wsparcia to 7 000 zł.

Więcej informacji, regulamin oraz wniosek znajdują się na stronie internetowej Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu.

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu