13. edycja Międzynarodowych Spotkań Artystycznych

spotkania artystyczne

spotkania artystyczne - spotkania artystyczne

Tradycyjnie jesienią w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu odbędą się Międzynarodowe Spotkania Artystyczne. Trzy listopadowe dni wypełnione będą emocjami, wrażeniami, empatią, pozytywną energią i pasją.

Międzynarodowe Spotkania Artystyczne to przestrzeń, gdzie na jednej scenie występują artyści sprawni i z niepełnosprawnościami i, bez żadnej taryfy ulgowej, każdy musi dać z siebie wszystko, bo oceniany jest przez publiczność, która wszystkich traktuje jednakowo. Bez barier, bez ograniczeń, bez niepotrzebnych podziałów.

Ważne momenty MSA to te, podczas których różne grupy spotykają się ze sobą, wymieniają się uwagami, komentują występy i z tych dyskusji rodzą się pomysły na kolejne spektakle i pokazy — mówi Antoni Czyżyk, dyrektor CSE „Światowid”. - Cieszę się, że przez te magiczne trzy dni udaje się zgromadzić tylu odbiorców i bardzo ważne jest to, że we wszystkich działaniach udział biorą uczestnicy MSA, ale także liczna grupa odbiorców z naszego regionu. I ten integracyjny wymiar projektu jest bardzo ważny – dodaje.

Międzynarodowe Spotkania Artystyczne to przedsięwzięcie wyjątkowe, umożliwiające osobom z niepełnosprawnościami sprawdzenie swoich umiejętności artystycznych oraz kontakt z szeroką widownią. Udział w imprezie jest dla większości uczestników czynnikiem motywującym do działania, wyzwalającym nową energię. Służy to wszechstronnemu rozwojowi i rehabilitacji społecznej oraz budowaniu pozytywnych relacji społecznych.

 - Między innymi dzięki takim projektom jak trzynasta już edycja Międzynarodowych Spotkań Artystycznych sztuka osób z niepełnosprawnościami przestaje być izolowana, prezentowana jest w otwartym społeczeństwie – dodaje Teresa Miłoszewska, organizator Międzynarodowych Spotkań Artystycznych. – W ramach MSA odbędą się koncerty, spektakle, wystawy, warsztaty, panel dla terapeutów i pokazy filmowe.

Wyjątkowość MSA polega również na tym, że podczas całej imprezy nie jest podkreślana niepełnosprawność, a wręcz przeciwnie - promuje się twórczość samą w sobie. Ważny jest efekt sceniczny i aktorski, a także to, co można na tej scenie zaprezentować. Nie istotne jest to, czy aktorem jest osoba sprawna czy też z niepełnosprawnościami. Nie ma tu sztucznych emocji.

W tej edycji imprezy na scenie prezentować się będą uczestnicy z Polski i z zagranicy. W 2019 roku szczególnie koncentrować będziemy się na regionach nadmorskich oraz partnerskich naszego województwa. W tegorocznej edycji uczestniczyć będą także nasi partnerzy ze Słowacji, Finlandii i Litwy.

13. Międzynarodowe Spotkania Artystyczne odbędą się w dniach od 21 do 23 listopada w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Organizatorami wydarzenia są  CSE „Światowid” w Elblągu oraz Stowarzyszenie Kulturalne „Viva art”.

Wydarzenie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury i zrealizowano z udziałem środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Samorządu Miasta Elbląg.