Badania problemów społecznych i historii Elbląga - konferencja

konferencja

konferencja - konferencja

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida oraz Witold Wróblewski Prezydent Elbląga zapraszają na konferencję naukową „Stan i potrzeby badań nad problemami społecznymi Elbląga i jego najnowszą historią. W 25. rocznicę śmierci prof. Stanisława Gierszewskiego”, która odbędzie się w piątek, 16 listopada, w sali „U św. Ducha”. Wstęp wolny.

W maju br. przypadła dwudziesta piąta rocznica śmierci prof. Stanisława Gierszewskiego, wybitnego historyka, który w swojej pracy badawczej wiele miejsca poświęcił dziejom Elbląga i Pomorza. Profesor był autorem pierwszego całościowego ujęcia dziejów naszego miasta: „Elbląg. Przeszłość i teraźniejszość”, w latach 1988-1993 redagował „Rocznik Elbląski”, pod jego redakcją ukazywała się też seria popularnonaukowa pt. „Biblioteczka Elbląska”. Zasługą Stanisława Gierszewskiego było też opracowanie koncepcji wielotomowej historii Elbląga i zgromadzenie wokół tej idei zespołu badaczy, którzy pod jego kierunkiem przygotowali do druku pierwszy tom tego dzieła. Profesora zajmowały nie tylko dawne dzieje miasta, interesował go też Elbląg współczesny, jego problemy i ludzie.

W roku 1995 w ówczesnej Bibliotece Wojewódzkiej odbyła się sesja naukowa poświęcona pamięci profesora „W kręgu badań profesora Stanisława Gierszewskiego”, a w dwadzieścia trzy lata po tym wydarzeniu spotykamy się w Bibliotece Elbląskiej, aby pochylić się nad stanem i perspektywami badań nad najnowszą historią i społeczeństwem Elbląga. Zapraszamy!

Program konferencji:
10.30 Otwarcie konferencji -Witold Wróblewski Prezydent Elbląga
10.40 Prof. dr hab. Stanisław Gierszewski i jego związki z Elblągiem - prof. dr hab. Andrzej Groth (Biblioteka Elbląska)
11.00 Świat Elbląga - Elbląg dla świata. Możliwości badań interdyscyplinarnych zabytkowych zbiorów Biblioteki Elbląskiej - dr Dorota Jutrzenka-Supryn (UMK / Biblioteka Elbląska)
11.20 Źródła do dziejów Elbląga w latach 1975-1998 w zbiorach Archiwum Państwowego w Malborku - Małgorzata Janusz (Archiwum Państwowe w Malborku)
11.40-12.00 Przerwa kawowa
12.00 Współczesna społeczność Elbląga - tożsamość, aktywność, pamięć (postulaty badawcze) -
prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński (UG)
12.20 Elbląg w świetle najnowszych badań socjologicznych i kulturoznawczych - prof. dr hab. Tomasz Szlendak (UMK)
12.40 Dyskusja - moderator: Jacek Nowiński (Biblioteka Elbląska)
13.30 Zakończenie konferencji