Elbląskie Nagrody Kulturalne przyznane

Elbląskie Nagrody Kulturalne przyznane

Elbląskie Nagrody Kulturalne przyznane - Elbląskie Nagrody Kulturalne przyznane

W sali koncertowej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych odbyła się Gala Elbląskich Nagród Kulturalnych, podczas której tradycyjnie już Prezydent Witold Wróblewski wręczył nagrody oraz stypendia artystyczne i kulturalne elblążanom, którzy swoją działalnością przyczyniają się do rozwoju kultury oraz promocji naszego miasta.

 

- „Dzisiejsza uroczystość stanowi doskonałą okazję do wyróżnienia i docenienia tych wszystkich, którzy w minionych kilkunastu miesiącach swoją działalnością przyczynili się do rozwoju elbląskiej kultury. Chcę również, aby te coroczne spotkania wskazywały na to, jak ważne miejsce w życiu społecznym Elbląga zajmuje kultura. Samorząd od lat wspiera środowisko kulturalne i artystyczne w mieście. Czynimy to  w wymiarze finansowym, materialnym, czy organizacyjnym. Tymi działaniami jesteśmy niejako w tle, dając przede wszystkim elblążanom możliwość działania artystycznego i kulturalnego. Jak ważne są dla nas inwestycje w infrastrukturę pokazuje pewna klamra, a więc dobiegający końca remont Muzeum Archeologiczno-Historycznego i rozpoczynająca się w tym czasie modernizacja Biblioteki Elbląskiej przy ulicy Świętego Ducha. A przed nami już kolejny ważny remont, tym razem Centrum Sztuki Galeria EL. Wszystkie te prace modernizacyjne poszerzą znacznie możliwości działania każdej z tych instytucji. Jednak dziś spoglądamy nie na infrastrukturę kultury, a na ludzi. Jednym z najważniejszych narzędzi bezpośredniego wsparcia naszych artystów są przyznawane dziś stypendia i Elbląskie Nagrody Kulturalne. Ich celem jest promocja dorobku artystów i zwiększenie obecności kultury w życiu codziennym miasta” – podkreślał podczas Gali Witold Wróblewski Prezydent Elbląga.

Elbląskie Nagrody Kulturalne składają się z kilku programów, są to:

- Stypendia Artystyczne Miasta Elbląg, adresowane do najzdolniejszej młodzieży. W gronie tegorocznych stypendystów znaleźli się:
1)    Maja Andrzejewska
2)    Damian Bojanowski
3)    Anna Capek
4)    Andżelika Duczek
5)    Dariusz Gatza
6)    Mateusz Grodziewicz- Cernuto
7)    Kateryna Iermolaieva
8)    Paulina Kownacka
9)    Wiktoria Łopatto
10)    Maja Magiera
11)    Martyna Matysiak
12)    Dominika Marciniak
13)    Julia Olenkiewicz
14)    Szymon Stasik
15)    Maksymilian Więckowski
16)    Antonina Wiśniewska
17)    Bogumiła Wiśniewska
18)    Mateusz    Wojtyński
19)    Małgorzata Wójcik

Kolejną formą wsparcia są Stypendia Kulturalne przyznawane artystom, którzy swoją działalnością zmieniają na lepsze nasze miasto oraz promują Elbląg w kraju i na arenie międzynarodowej. W tym roku stypendia otrzymało 9 osób:
1)    Krzysztof Bidziński
2)    Konrad Kosacz
3)    Agnieszka Kopczyńska
4)    Kamila Łyłka - Kosińska
5)    Anna Peplińska
6)    Przemysław Piejdak
7)    Tomasz Steńczyk
8)    Krzysztof Szewczuk
9)    Jacek Żukowski

Informacja o projektach, które będą realizowali stypendyści.

Tradycyjnie już podczas Gali wręczone zostały również:
Nagroda Artystyczna Prezydenta Elbląga, czyli wyróżnienie dla osób, które pomimo młodego wieku, już mogą się poszczycić sukcesami i osiągnięciami w dziedzinie kultury i sztuki. Laureatką została Zuzanna Markowska.

„Wydarzenie Roku” – to nagroda przyznawana autorom przedsięwzięć o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Otrzymało ją Stowarzyszenie Kulturalne “Co Jest?” za trzecią edycję "GRAFATAK - Bitwa na rysunki".

- Nagroda „Kreator Kultury” - wręczana za znaczący wpływy na wizerunek elbląskiej kultury i najwyższej jakości projekty artystyczne. Trafiła ona do Anny Łebek - Obryckiej

Informacja o laureatach

- „Gratuluję wszystkim laureatom. Chciałbym także podziękować rodzicom młodych stypendystów. Wyrazy uznania składam również na ręce pedagogów. Gratuluję i dziękuję Państwu za pomoc uzdolnionym dzieciom w rozwijaniu ich talentów, pasji i umiejętności. Wiem, że kultura wymaga mecenatu i dlatego mam nadzieję, że otrzymane Nagrody i stypendia pomogą w zdobywaniu kolejnych sukcesów, dzięki którym nasze miasto rozsławiane będzie poprzez Waszą artystyczną i kulturalną działalność” – mówił Prezydent Witold Wróblewski.

Uroczystość uświetnił koncert „Muzyka Świata” w wykonaniu Elbląskiej Orkiestry Kameralnej.

Galeria zdjęć