„Słowo – Wolność – Odpowiedzialność – Praca. Reformacja w Elblągu”

reformacja

reformacja - reformacja

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida oraz Parafia Ewangelicko-Augsburska w Elblągu zapraszają na konferencję naukową pt. „Słowo – Wolność – Odpowiedzialność – Praca. Reformacja w Elblągu”, która odbędzie się 24 października 2017 r. w  ramach obchodów 500-lecia Reformacji. Wstęp wolny.

Konferencja odbywa się w związku z obchodami Roku Reformacji 2017, w ramach których w całym kraju zaplanowano wiele wydarzeń prezentujących kilkusetletnie dziedzictwo społeczno-kulturalne wspólnot religijnych powstałych na skutek ruchów reformacyjnych. Jak reformacja wpłynęła na historię naszego regionu i miasta Elbląga, będzie można się dowiedzieć z referatów wygłoszonych podczas konferencji. Nadzór merytoryczny nad konferencją sprawuje prof. dr hab. Andrzej Groth, a do wygłoszenia referatów zaproszeni zostali wybitni specjaliści od historii i kultury naszego regionu.

Program konferencji:

Sesja I, moderator: ks. Marcin Pilch
godz. 10.00 Otwarcie konferencji:
Jacek Nowiński, dyrektor Biblioteki Elbląskiej
Witold Wróblewski, Prezydent Elbląga
ks. bp prof. ChAT dr hab. Marcin Hintz, Biskup Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP
10.30 Główne idee teologiczne wittenberskiej Reformacji: dr Jerzy Sojka
10.50 Niespokojne współistnienie wyznań - granice wolności wyznaniowej w nowożytnym Elblągu – dr Elżbieta Paprocka
11.10 Wpływ Reformacji na gospodarkę Prus Królewskich – prof. dr hab. Józef Arno Włodarski
11.30 Ewangelicyzm na Pomorzu - (nie)pamięć, symbole i znaczenie historycznego kontekstu – prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński
11.50 Dyskusja
12.10 Przerwa kawowa    

Sesja II, moderator: prof. dr hab. Andrzej Groth
12.30 Świątynie elbląskie, ich obyczaje i losy – prof. dr hab. Wojciech Zawadzki
12.50 Przemiany wyposażenia wnętrz protestanckich kościołów elbląskich w okresie XVI-XVIII w. –  mgr Wiesława Rynkiewicz-Domino
13.10 Kościół w Rychnowie jako przykład wiejskiej ewangelickiej budowli sakralnej – dr Jerzy Domino
13.30 Wokół organów i muzyki organowej w Elblągu i w jego regionie – prof. dr hab. Roman Perucki
13.50 Zbór Kościoła Zielonoświątkowego w Elblągu: postprotestancka wspólnota typu ewangelikalnego – ks. pastor prof. dr hab. Wojciech Gajewski
14.10 Dyskusja    
14.30 Podsumowanie – prof. dr hab. Andrzej Groth

Konferencja odbywa się pod honorowym patronatem: Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Artura Chojeckiego, Prezydenta Miasta Elbląga Witolda Wróblewskiego oraz Biskupa Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego prof. Marcina Hintza.

Patronat medialny: Elbląska Gazeta Internetowa portEl