Młodzieżowa pracownia plastyczna - Andrzej Sywula

sywula

sywula - sywula

Uczestnicy Młodzieżowej Pracowni Plastycznej przede wszystkim rozwijają swój talent i zdolności w rysowaniu i malowaniu.

Rozwijają  warsztat:
poprawnego stosowania perspektywy,
kompozycji pracy plastycznej,
rysowania, malowania postaci,
rysowania, malowania portretu,
zrozumienia przekazu plastycznego,
przygotowują się do egzaminów wstępnych na wyższe uczelnie plastyczne i wydział architektury,
rozwijają zainteresowania historią sztuki i historią architektury, biorą udział w wystawach plastycznych,
Nabywają umiejętności samooceny i twórczej krytyki.

Zapraszamy do obejrzenia filmu: