Ryszard Tomczyk / Nadmiar istnienia

tomczyk

tomczyk - tomczyk

Centrum Sztuki Galeria EL zaprasza na wernisaż wystawy Ryszarda Tomczyka "Nadmiar istnienia", który odbędzie się w Galerii Laboratorium w czwartek 28 września 2017 r. o godz. 18. Na wernisaż wstęp wolny. Wystawa będzie czynna do 29 października 2017 r.

Ryszard Tomczyk
Urodzony w 1931 roku w Radomiu. Doktor nauk humanistycznych Uniwersytetu Gdańskiego. Teatrolog, nauczyciel, krytyk teatralny, plastyczny i literacki. Związany z Elblągiem od 1953 roku.

Współzałożyciel i długoletni prezes: Elbląskiego Towarzystwa Kulturalnego (ETK), Związku Teatrów Amatorskich, Stowarzyszenia Elbląski Klub Autorów (SEKA). Publicysta, redaktor pism „Elbląski Magazyn Ilustrowany” , „TygliEL”, „Jednak Centrum” oraz „Regiony”. Literat i badacz naukowy. Autor ponad 30 książek literackich, w tym wspomnieniowych, publicystyczno-rozrachunkowych. Ważniejsze publikacje: pięciotomowy cykl tekstów literacko-wspomnieniowych, zrealizowanych w technikach synkretycznych (esej – nowela, notatka, narracja fabularna, dygresja naukowa etc.), pt. „Spadanie” (części zrealizowane po 2000 roku – „Pakamera, „Tobół”, „Schody”, „Podróżujący”, „Biomowisko”), 4 tomy tekstów recenzenckich. Publikacje faktograficzno-wspomnieniowe i rozrachunkowe: „Otrzęsiny”, „Zadra”, „Nie samym chlebem”. A także teksty literackie, satyryczne i komediowe oraz serie tekstów nowelistycznych, np. „Brama”, „Odleżałe donchichoterie”, „O! -gród!...ale nieplewiony”, „Było – minęło”, „Spectaculum” i in. Ponadto publikował prace naukowe oraz krytyczne, głównie dotyczące teatru, np. rozprawa doktorska o Teatrze im. S. Jaracza z 1976 roku, czy wydanie jej wersji zweryfikowanej i uzupełnionej, pt. „Teatr elbląski 1945 – 1975” . Recenzje i szkice historyczne o Teatrze Dramatycznym i Teatrze im. A. Sewruka w Elblągu, w latach 1975-2015. Jego dorobek stanowi około 2000 publikacji prasowych.

Ryszard Tomczyk jest aktywnym artystą malarzem – od 1976 roku należy do ZPAP, związany ściśle, również jako dyrektor - komisarz, z Galerią EL, w latach 1980–1987. Uczestnik konkursów, wystaw indywidualnych i zbiorowych, krajowych i zagranicznych. Ważniejsze cykle prac: „Biomy”, „Maski”, „Kompozycje strukturalne”, „Maski i demony”, „Mój świat”. Ostatnim cyklem prac, kształtowanym w latach 2015–17, jest seria obrazów pt. „Nadmiar istnienia”. W latach 2001-2013 Ryszard Tomczyk pełnił funkcję Przewodniczącego Jury konkursu literackiego Fundacji Elbląg. Za twórczość artystyczną i społeczno-kulturalną był wielokrotnie wyróżniany i nagradzany, niejednokrotnie prestiżowymi nagrodami krajowymi. W 2011 roku Rada Miejska Elbląga przyznała Ryszardowi Tomczykowi, tytuł Honorowego Obywatela Miasta Elbląga.