„29 Salon Elbląski”

„29 Salon Elbląski”

„29 Salon Elbląski” - „29 Salon Elbląski”
Wczoraj w Centrum Sztuki Galeria EL odbył się wernisaż „29 Salonu Elbląskiego”. Uczestniczył w nim Prezydent Witold Wróblewski.
„Salon Elbląski” odbywa się w cyklu dwuletnim. Celem wystawy jest prezentacja potencjału twórczego artystów związanych z Elblągiem. To jedyna impreza w Elblągu pokazująca tak przekrojowo elbląskie środowisko artystyczne. W tegorocznej edycji prezentowane są prace 43 twórców - artystów malarzy, grafików, fotografów.

- "Salony Elbląskie posiadają swoją historię i na trwałe wpisały się w życie kulturalne miasta. Bardzo ważne jest to, że Galeria EL, przedstawiając dokonania twórców z różnych miast i krajów, nie zapomina o naszych artystach, którzy są częścią naszej lokalnej społeczności. O potrzebie zbiorowej, cyklicznej prezentacji dokonań elbląskiego środowiska świadczy liczba uczestników. Wszystkim serdecznie gratuluję i życzę dalszego zapału twórczego, jak najciekawszych pomysłów i samych sukcesów” – mówił podczas wernisażu Prezydent Witold Wróblewski.

Wystawa w Galerii El czynna jest do 30 czerwca 2017 r.

„29 Salon Elbląski”

„29 Salon Elbląski” - „29 Salon Elbląski”

„29 Salon Elbląski”

„29 Salon Elbląski” - „29 Salon Elbląski”

„29 Salon Elbląski”

„29 Salon Elbląski” - „29 Salon Elbląski”