Elbląskie Nagrody Kulturalne

Elbląskie Nagrody Kulturalne

Elbląskie Nagrody Kulturalne - Elbląskie Nagrody Kulturalne
Wczoraj w Ratuszu Staromiejskim odbyła się Gala Elbląskich Nagród Kulturalnych. Uroczystość stanowiła doskonałą okazję do docenienia tych wszystkich, którzy swoją działalnością przyczyniają się do rozwoju elbląskiej kultury. Jest również dowodem na to, jak ważne miejsce w życiu Elbląga zajmuje kultura. Tradycyjnie już podczas Gali Prezydent Witold Wróblewski wręczył nagrody oraz stypendia artystyczne i kulturalne najzdolniejszym elblążanom.

- „Władze miasta od lat wspierają środowisko kulturalno–artystyczne Elbląga. Jednym  z narzędzi wsparcia naszych artystów są stypendia i Elbląskie Nagrody Kulturalne, których celem jest promocja dorobku artystów i zwiększenie obecności kultury w życiu codziennym miasta. Z wielkim zadowoleniem mogę stwierdzić, że w naszym mieście nie brakuje uzdolnionej młodzieży oraz dojrzałych artystów i animatorów kultury. Z dumą patrzę na ich osiągnięcia. Chciałbym szczególnie serdecznie podziękować rodzicom nagrodzonych laureatów. Państwa troska o rozwój talentów, motywowanie i czas poświęcony dzieciom są godne najwyższego szacunku. Serdecznie gratuluję.  Wyrazy uznania składam również na ręce pedagogów. Dziękuję za zaangażowanie i wspieranie młodych utalentowanych elblążan. Bez Państwa pracy i fachowego doradztwa wielu uczniów  nie miałoby szansy na rozwijanie swojej pasji. Drodzy laureaci - mam nadzieję, że otrzymane Nagrody i stypendia pomogą Wam  w zdobywaniu kolejnych sukcesów, a te promować będą nasze miasto nie tylko w kraju ale i daleko poza jego granicami. Elbląg jest z was dumny” – podkreślał podczas Gali Witold Wróblewski Prezydent Elbląga.


Elbląskie Nagrody Kulturalne składają się z kilku programów, są to:
- Stypendia Artystyczne Miasta Elbląg, adresowane do najzdolniejszej młodzieży. W tegorocznej edycji Komisja do spraw Stypendiów Artystycznych Prezydenta Miasta Elbląga Witolda Wróblewskiego postanowiła uhonorować 20 zdolnych elblążan tj:
Dariusza Gatzę
Magdalenę Goljanek
Jakuba Grzelachowskiego
Oliwię Ingielewicz
Katarzynę Iermołaiewą
Wiktorię Kieniksman
Grzegorza Kozłowskiego
Adama Krawczuka
Igora Łesyka
Alicję Okuniewicz
Zuzannę Polkowską
Katarzynę Różańską
Magdalenę Sadową
Adriana Sielickiego
Karola Sokołowskiego
Szymona Stasika
Bogumiłę Wiśniewską
Antoninę Wiśniewską
Małgorzatę Wójcik
Noemi Wrzos

Szczegółowa informacja o laureatach Stypendiów Artystycznych.


- Stypendia Kulturalne, przyznawane artystom, którzy swoją działalnością zmieniają na lepsze nasze miasto oraz promują Elbląg w kraju i na arenie międzynarodowej. Przyznano je 6 elblążanom:

Robertowi Fursowi
Zuzannie Alicji Gajewskiej
Krzysztofowi Jaworskiemu
Wojciechowi Minkiewiczowi
Karolinie Nowotczyńskiej
Kamilowi Zimnickiemu


Szczegółowa informacja o laureatach Stypendiów Kulturalnych i projektach, które będą realizowali.

- Nagroda Artystyczna Prezydenta Elbląga, czyli wyróżnienie dla osób, które pomimo młodego wieku, już mogą się poszczycić sukcesami i osiągnięciami w dziedzinie kultury i sztuki. Została ona przyznana Karolinie Kardas.

- Nagroda „Kreator Kultury” - wręczana za znaczący wpływy na wizerunek elbląskiej kultury i najwyższej jakości projekty artystyczne. Otrzymał ją Wojciech Minkiewicz - Klub muzyczny Mjazzga.

- „Wydarzenie Roku” – to nagroda przyznawana autorom przedsięwzięć o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Trafiła ona do „Biblioteki Elbląskiej”.


Szczegółowa informacja o laureatach Elbląskich Nagród Kulturalnych.


Uroczystość uświetnił koncert Moniki Urlik, uczestniczki programu The Voice of Poland.

Galeria zdjęć