EOK w Kołobrzegu

zapowiedź

zapowiedź - zapowiedź

Ostatni weekend dla elbląskich kameralistów był bardzo pracowity. 3 grudnia br. o godz. 17.00, wystąpili w sali widowiskowej Regionalnego Centrum Kultury w koncercie „Wieczór Serenad” w ramach cyklu ROMANTYCZNA FILHARMONIA KOŁOBRZEG.

Wraz z Elbląską Orkiestrą Kameralną wystąpił wirtuoz skrzypiec - Jan Stanienda. Elbląscy kameraliści zostali bardzo gorąco przyjęci przez publiczność. Była burza oklasków i bisy. Orkiestra została zaproszona już po raz drugi przez Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu  i Stowarzyszenie Fundusz Promocji Talentów w Koszalinie.