Ryszard Tomczyk

Ryszard Tomczyk

Ryszard Tomczyk - Ryszard Tomczyk
Ryszard Tomczyk jest artystą zajmującym się czynnie wieloma dziedzinami sztuki – malarstwem, rysunkiem, literaturą, krytyką teatralną oraz literacką. Jest publicystą i recenzentem kultury, autorem licznych publikacji książkowych. Członek rzeczywisty Związku Polskich Artystów Plastyków i Członek Związku Literatów Polskich.

Urodzony w Radomiu, po II wojnie światowej, wraz z rodziną przeprowadza się na Wybrzeże, do Sopotu. W 1953 roku w Państwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Gdańsku kończy filologię polską i podejmuje pracę nauczyciela w Elblągu, gdzie mieszka i tworzy do dziś.
W 1976 r. broni doktoratu na Uniwersytecie Gdańskim przedkładając dysertację poświęconą monografii olsztyńskiego Teatru im. Stefana Jaracza. W tym też roku zostaje członkiem rzeczywistym Związku Polskich Artystów Plastyków. Jest to wynik wieloletniej pasji malarskiej, która z latami przekształciła się w profesję. Aktywne zainteresowanie malarstwem i ogólnie sztukami plastycznymi prowadzi do objęcia stanowiska dyrektora i komisarza Galerii EL (1980-1987). Galeria pod jego kierownictwem zmienia swoją nazwę i profil działania z Laboratorium Sztuki na Centrum Sztuki co znajduje swój wyraz w działaniach wyraźnie interdyscyplinarnych – Warsztaty Twórców Młodego Pokolenia, Interdyscyplinarne Spotkania Twórcze, plenery, realizacje widowisk parateatralnych itp. Powołuje do życia (1990) Stowarzyszenie Elbląski Klub Autorów działający także obecnie.

Malarz, artysta plastyk Ryszard Tomczyk swoje prace plastyczne wystawiał na ponad 40 ekspozycjach indywidualnych oraz kilkudziesięciu zbiorowych. Współzałożyciel, długoletni prezes, członek prezydium oraz animator działań Elbląskiego Towarzystwa Kulturalnego (ETK) w latach 1966-1990. Prezes Związku Teatrów Amatorskich w Elblągu (1962-1973). Założyciel i prezes (od 2000 r.) Stowarzyszenia Autorów, Elbląski Klub Autorów (SEKA). W latach 1990-1994 radny Rady Miejskiej w Elblągu – przewodniczący Komisji Infrastruktury Społecznej.

Ryszard Tomczyk jest inicjatorem i redaktorem pism i periodyków: „Elbląski Magazyn Ilustrowany” („EMIL” – 1991-1992), „Kwartalnik Elbląski „TygiEL” (założony w 1991 r. redagowany i ukazujący się także aktualnie), dwutygodnik „Jednak Centrum” (1998), dwutygodnik „Regiony” (1998-2001). Utrzymuje stałą współpracę jako eseista i krytyk z periodykami o zasięgu krajowym: „Poezja dzisiaj”, „Autograf”, „Ulicą Wszystkich Świętych” i wieloma innymi.  
Poza tekstami prasowymi, publicystycznymi, krytycznymi i esejami jest autorem licznych książek w których znajdują swoje odbicie jego zainteresowania, pasje a także  problemy społeczne regionu oraz miasta. Dorobek literacki to m.in. ksiązki: Spectaculum. Kabaretowe rymoklepanki – 1981; Życie kulturalne w Elblągu w latach 1945-1985 – 1987; Na własne życzenie – 1995; Rogi Melpomeny – 2000; O, Gród!…ale nieplewiony – 2000;  Bedeker elbląski – 2000; Było, minęło. Opowiadania domowe – 2001; Skaza – 2002; Pakamera – 2002; Recenzje literackie (trzy zbiory wydane w latach 2002, 2005 i 2009); Zadra. Kruszenie piedestału – 1996; Tobół – 2004; Nie samym chlebem – 2008; Schody. Teksty do powieści – 2010;

Ryszard Tomczyk, za twórczość artystyczną i działalność społeczną, był wielokrotnie nagradzany i wyróżniany licznymi nagrodami, wyróżnieniami i dyplomami. Posiada Złoty Krzyż Zasługi, dwukrotnie nadaną odznakę Zasłużonego Działacza Kultury oraz Medal dla Zasłużonego Działacza Kultury. W 1996 roku otrzymał Nagrodę Wojewody Elbląskiego w dziedzinie twórczości artystycznej. W dziedzinie „kultura”, otrzymał „Nagrodę Prezydenta Miasta Elbląg” za rok 2005. Szczególnie sobie ceni, natomiast, nagrodę „Poezji Dzisiaj” za konstruktywną krytykę literacką, przyznaną mu z okazji Światowego Dnia Poezji 2005, obchodzonego pod patronatem Ministra Kultury i Polskiego Komitetu UNESCO, a także nagrodę kulturalną tygodnika „Fakty” jaką został wyróżniony w 1987 roku.