Dr Ryszard Tomczyk

Ryszard Tomczyk

Ryszard Tomczyk - Ryszard Tomczyk
Artysta malarz, rysownik, krytyk teatralny i literacki. Publicysta i recenzent kultury. Członek Związku Polskich Artystów Plastyków i Członek Związku Literatów Polskich. Inicjator i redaktor licznych pism i periodyków: „Elbląski Magazyn Ilustrowany, „Kwartalnik Elbląski „TygiEL, dwutygodnik „Jednak Centrum” dwutygodnik „Regiony”. Utrzymywał stałą współpracę jako eseista i krytyk z periodykami o zasięgu krajowym takimi jak: „Poezja dzisiaj”, „Autograf”, czy „Ulica Wszystkich Świętych”. Autor licznych publikacji książkowych.
Po II wojnie światowej, wraz z rodziną zamieszkał w Sopocie. Ukończył filologię polską w 1953 r. w Państwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Gdańsku. Po studiach podjął pracę nauczyciela w Elblągu.
Tytuł doktora obronił w 1976 r. na Uniwersytecie Gdańskim przedkładając dysertację poświęconą monografii olsztyńskiego Teatru im. Stefana Jaracza. W tym też roku zostaje członkiem rzeczywistym Związku Polskich Artystów Plastyków.
W latach 1980 r. - 1987 r.  piastował stanowiska dyrektora i komisarza Galerii EL. Galeria pod jego kierownictwem zmienia swoją nazwę i profil działania z Laboratorium Sztuki na Centrum Sztuki.
Ryszard Tomczyk swoje prace plastyczne wystawiał na ponad 40 ekspozycjach indywidualnych oraz kilkudziesięciu zbiorowych. W latach 1966-1990 był współzałożycielem, długoletnim prezesem, członkiem prezydium oraz animatorem działań Elbląskiego Towarzystwa Kulturalnego. Piastował stanowisko prezesa Związku Teatrów Amatorskich w Elblągu, był założycielem i prezesem Stowarzyszenia Autorów Elbląski Klub Autorów. W latach 1990-1994 był radnym Rady Miejskiej w Elblągu.
Ryszard Tomczyk za swoją twórczość artystyczną i działalność społeczną, był wielokrotnie nagradzany i wyróżniany licznymi nagrodami, wyróżnieniami i dyplomami. Odznaczony m.in.:  Złotym Krzyżem Zasługi, dwukrotnie odznaką Zasłużonego Działacza Kultury oraz Medalem dla Zasłużonego Działacza Kultury.
Honorowe Obywatelstwo zostało nadane uchwałą Nr VII/134/2011 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 czerwca 2011 r.