Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

  • To nowoczesna uczelnia wyższa powołana w 1998 roku jako ośrodek życia naukowego, kulturalnego, społecznego i sportowego miasta i regionu.
  • Posiada nowoczesne pracownie dydaktyczne oraz w pełni wyposażone laboratoria przystosowane do europejskich standardów.
  • Studenci PWSZ w Elblągu odbywają 15-tygodniową praktykę zawodową w urzędach, instytucjach oraz przedsiębiorstwach na stanowiskach związanych ze studiowanym kierunkiem.
  • Uczestnicząc w Europejskim Programie „Uczenie się przez całe życie” Erasmus Uczelnia umożliwia wyjazdy na studia i praktyki studenckie do Niemiec, Hiszpanii, Rumunii, Portugalii, Belgii, Czech na Węgry, Słowację i na Łotwę.
  • Studenci mogą ubiegać się o pomoc materialną w formie zapomogi oraz stypendium: socjalnego, na wyżywienie, mieszkaniowego, za wyniki w nauce, za wyniki w sporcie oraz dla osób niepełnosprawnych.
  • Uczelnia oferuje studentom ponad 300 miejsc w dwóch nowocześnie wyposażonych Domach Studenckich z dostępem do: Internetu, sauny, klubu fitness oraz siłowni
  • Uczelnia zajmuje wysokie notowania w rankingach szkół wyższych, m.in. I miejsce w 2005 r., III miejsce w latach 2006 i 2009 w rankingach Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych przeprowadzonych przez miesięcznik „Perspektywy” i dziennik „Rzeczpospolita” oraz I miejsce w województwie warmińsko-mazurskim w rankingu wyższych uczelni przeprowadzonym przez tygodnik „Newsweek POLSKA” w 2008r.
  • W kwietniu 2010 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu uzyskała Certyfikat Jakości ISO 9001:2008. ISO – międzynarodowa norma określająca wymagania, które powinien spełniać system zarządzania jakością w organizacji.
  • Uczelnia oferuje 9 ciekawych kierunków studiów wraz z bogatym wachlarzem atrakcyjnych specjalności, które studenci wybierają zgodnie z zainteresowaniami i planami zawodowymi.

Oferta kształcenia

Obecnie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu kształci się w trybie studiów dziennych i zaocznych blisko 3 500 studentów w 4 instytutach: Instytucie Ekonomicznym, Instytucie Informatyki Stosowanej, Instytucie Pedagogiczno-Językowym i Instytucie Politechnicznym, na 9 kierunkach w zakresie 14 specjalności.


INSTYTUT EKONOMICZNY (nadawany tytuł zawodowy: licencjat)

Administracja

- administracja samorządowa i finanse publiczne
- administracja bezpieczeństwa publicznego

Ekonomia

- ekonomia menedżerska
- ekonomia turystyki
- przedsiębiorczość gospodarcza


INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ (nadawany tytuł zawodowy: inżynier)

Informatyka


INSTYTUT PEDAGOGICZNO JĘZYKOWY (nadawany tytuł zawodowy: licencjat)

Pedagogika

- kształcenie zintegrowane

Filologia polska

- filologia polska - nauczycielska
- filologiczna obsługa biznesu

Filologia

- filologia angielska - nauczycielska
- filologia germańska - nauczycielska
- filologia germańska – translatoryka

INSTYTUT POLITECHNICZNY (nadawany tytuł zawodowy: inżynier)

Mechanika i budowa maszyn

- technologia i eksploatacja maszyn
- elektromechanika samochodowa

Ochrona środowiska

- inżynieria ekologiczna

Budownictwo

Prawie na całym świecie najkorzystniej i najwygodniej studiuje się w małych oraz średnich miejscowościach. Małe uczelnie cieszą się szczególnym wsparciem środowisk lokalnych
i regionalnych, w tym środowisk gospodarczych, administracyjnych i ośrodków opiniotwórczych. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu jest jedną z uczelni, posiadających właśnie takie wszechstronne wsparcie.

Współpraca

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu prowadzi szeroko rozumianą współpracę z uniwersytetami, szkołami wyższymi oraz instytucjami naukowo-badawczymi zarówno w Polsce jak i za granicą. Poprzez zawarte porozumienia oraz prowadzone wspólne programy badawcze Uczelnia współpracuje między innymi z: Uniwersytetem Gdańskim, Politechniką Gdańską, Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie Uniwersytetem Technicznym w Kaliningradzie (Rosja), Uniwersytetem Bałtyckim w Uppsali (Szwecja), Universitas Studiorum Polona Vilnensis (Litwa), Uniwersytetem Technicznym w Kownie (Litwa), Norweskim Instytutem Badań Wody w Bergen (Norwegia). Zawarte umowy mają wpływ zarówno na poszerzanie oferty dydaktycznej, jak i pogłębianie wiedzy studentów, nauczycieli akademickich oraz pracowników PWSZ w Elblągu.

Studenci

Dbając o rozwój intelektualny i kulturalny studentów, władze Uczelni prowadzą ścisłą współpracę z Radą Studentów, której przedstawiciele zasiadają w Senacie PWSZ w Elblągu. Rada Studentów to pomost łączący studentów z władzami Uczelni i reprezentant studentów na posiedzeniach Komisji Stypendialnej, Komisji Dyscyplinarnej i Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej. Rada zajmuje się także organizowaniem studenckich imprez rozrywkowych i sportowych, m.in. otrzęsin, wieczornic rocznicowych, wernisaży, spotkań w dyskusyjnym klubie filmowym, wieczorów z poezją, Juwenaliów itp. Studenci biorą również udział w konferencjach naukowych i debatach. Przedstawiciele Rady Studentów współpracują z Parlamentem Studentów Rzeczpospolitej Polskiej aktywnie włączając się w prowadzone akcje. Od sześciu lat uczestniczą w spotkaniach Samorządów Studenckich Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych prowadzonych w ramach Forum PWSZ. Poza zdobywaniem wiedzy studenci PWSZ w Elblągu mają możliwość rozwijania swych pasji i zainteresowań poprzez udział w kołach naukowych, sekcjach sportowych i organizacjach studenckich. PWSZ w Elblągu utrzymuje stałą współpracę ze szkołami ponadgimnazjalnymi z Elbląga oraz okolic. W ramach umów Uczelnia zaprasza młodzież do udziału w wykładach otwartych, zajęciach laboratoryjnych oraz spotkaniach kół naukowych czy też zawodach sportowych.

Sport

Klub Uczelniany AZS PWSZ w Elblągu stwarza warunki do uprawiania sportu w wymiarze większym i bardziej ukierunkowanym niż programowe zajęcia WF. Bycie jego członkiem to niepowtarzalna okazja do uczestnictwa w całej gamie rozgrywek uczelnianych, międzyuczelnianych, środowiskowych, kończąc na Mistrzostwach Polski Szkół Wyższych. AZS to nie tylko rywalizacja sportowa. To szansa sprawdzenia się w pracy organizacyjnej, to okazja do poznania studentów z całej Polski, z liczącej blisko 50 tys. członków organizacji.

Biuro karier

Akademickie Biuro Karier prowadzi badania ankietowe opinii regionalnych przedsiębiorców oraz badanie zawodowych losów absolwentów. Współpracuje z pracodawcami oraz z wieloma instytucjami rynku pracy, m.in. Wojewódzkim oraz Powiatowym Urzędem Pracy, Ochotniczym Hufcem Pracy, a także organizacjami pozarządowymi. Biuro Karier należy do Ogólnopolskiej Sieci Biur Karier, oraz jest członkiem Warmińsko- Mazurskiego Paktu Na Rzecz Rozwoju Poradnictwa Zawodowego. ABK prowadzi pośrednictwo pracy – posiada Certyfikat o dokonaniu wpisu podmiotu do rejestru podmiotów prowadzących Agencję Zatrudnienia.

Biuro Informacji Rekrutacyjnej
tel.: +48 55 239 09 71
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg
tel. 55 239 88 50, fax 55 239 88 52, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.