Elbląg akademicki

Elbląg ośrodkiem akademickim; miastem przyjaznym studentom, z kadrą naukową posiadającą wysokie kwalifikacje, z ciekawą ofertą różnych kierunków studiów i dobrym zapleczem socjalnym. Nie są to zwykłe hasła, lecz konkretna oferta skierowana do przyszłych studentów, którzy zamierzają podjąć studia wyższe i zastanawiają się, jaki ośrodek akademicki wybrać. To właśnie w Elblągu, dwie duże i trzy mniejsze uczelnie sprawiają, że studenci stali się nieodłączną częścią życia miasta, a studiowanie jest przyjemnością i cieszy się prestiżem.

Dlaczego właśnie w Elblągu warto podjąć studia wyższe? Zanim w dalszej części tego dodatku szerzej przedstawimy ofertę poszczególnych uczelni, prosimy Was, drodzy maturzyści, abyście poznali walory samego miasta i pozytywny klimat, jaki tworzy ono dla studentów i rozwoju szkół wyższych.

Elbląg to 126 tysięczne miasto, które tak jak inne ośrodki akademickie w regionie zaspokaja podstawowe, jak i bardziej wyszukane potrzeby studentów w zakresie dostępu do kultury, sportu, rozrywki. Miasto daje również studentom możliwość odbycia ciekawych praktyk w administracji publicznej, w szkołach, w organizacjach pozarządowych, w instytucjach kultury, w zakładach przemysłowych, w handlu, transporcie i turystyce. Elbląscy żacy mogą także podejmować pracę dorywczą i dorabiać w ten sposób na swoje utrzymanie. Wybrane uczelnie oferują przyjezdnym studentom bazę pobytową w postaci Domów Studenckich o wysokim standardzie.

Wszystko to tworzy przyjazne środowisko do studiowania, które jest nie tylko czasem nauki, ale również najlepszą okazją do rozwijania własnych zainteresowań i kształtowania przyszłej kariery. Studiowanie w Elblągu jest relatywnie tańsze niż w większych ośrodkach akademickich, co nie jest bez znaczenia przy dzisiejszych, wysokich kosztach utrzymania.

Jakość kształcenia i działalność elbląskich uczelni doceniają liczne instytucje z terenu miasta, które chętnie podejmują współpracę ze szkołami wyższymi. Władze samorządowe również zachęcają absolwentów elbląskich uczelni do pozostania w naszym mieście. Z myślą o nich powstał Elbląski Inkubator Nowoczesnych Technologii Informatycznych tworzący dogodne warunki dla realizacji przedsięwzięć opartych o zaawansowane technologie w dziedzinie informatyki oraz Elbląski Park Technologiczny, gdzie młode i kreatywne osoby po studiach technicznych będą mogły rozwijać swoje specjalistyczne umiejętności.

Elbląg jest również atrakcyjnie położony na szlakach komunikacyjnych. Malowniczy Kanał Elbląski, bliskość Trójmiasta i Morza Bałtyckiego, Zalewu Wiślanego i Obwodu Kaliningradzkiego, to kolejne atuty naszego miasta. W samym Elblągu studenci mogą poruszać się dobrze zorganizowaną komunikacją miejską, choć lokalizacja wszystkich uczelni powoduje, że wszędzie jest naprawdę blisko.

Przedstawione powyżej walory miasta potwierdzają słuszność stwierdzenia: „Elbląg Twoim kierunkiem… studiowania” i mamy nadzieję, że przełoży się to na wybory tegorocznych i przyszłych roczników maturzystów.

Przyjrzyjmy się zatem dokładniej temu, co tworzy zbiór elbląskich uczelni. Mam nadzieję, że każdy znajdzie w naszym mieście ofertę edukacyjną dla siebie.