Bezpłatne szkoły zawodowe dla dorosłych w Elblągu


Elbląskie  szkoły zawodowe nie myślą o okresie wakacyjnym, lecz  intensywnie przygotowują się do kolejnego roku szkolnego.  Tym razem ofertę edukacyjną skierują także do osób dorosłych.  Nie ma znaczenia wiek i wykształcenie oraz czy jest się osobą pracującą czy bezrobotną. Ta oferta to bezpłatna nauka w atrakcyjnych zawodach oraz poszukiwanych przez pracodawców na rynku pracy.

 

Kształcenie zawodowe staje się coraz bardziej popularne i potrzebne w naszym regionie, jak i w kraju. Przedsiębiorcy zabiegają o wykwalifikowanych pracowników gotowych do podjęcia pracy zawodowej, ale  są także zmuszeni do zatrudniania osób nie posiadających kwalifikacji do danego zawodu. Nie wszyscy jednak wiedzą, że istnieją możliwości  pozwalające zdobyć zawód, przekwalifikować się czy też podnieść swoje kwalifikacje. Takie możliwości zostały wprowadzone dla osób dorosłych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w 2012 roku i są to kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ, czyli dawne szkoły dla dorosłych) i szkoły policealne. Jest to szeroka odpowiedź systemu oświaty na potrzeby rynku pracy. Efektem kształcenia jest nie tylko pozyskana wiedza i umiejętności, lecz także świadectwo wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

KKZ w pigułce:

1.Uczestnikami mogą być wszystkie osoby dorosłe, które ukończyły szkołę gimnazjalną  (podstawową), zawodową, średnią, są studentami lub absolwentami uczelni wyższych, osoby pracujące lub bezrobotne, które są zdobyć zawód lub chcą go zmienić, podwyższyć swoje kwalifikacje lub zdobyć dodatkowe.
Reasumując: mogą to być wszystkie osoby dorosłe, które nie są emerytami.

2. Nauka jest bezpłatna za wyjątkiem badań lekarskich u lekarza Medycyny Pracy (wymagania zdrowotne w zawodzie).

3. Warunkiem uruchomienia określonego kierunku (kwalifikacji) jest dokonanie naboru min. 20 osób.

4. Nauka trwa od 1 do 3 semestrów, przeważnie w systemie zaocznym. Okres nauki zależy od kwalifikacji (zawodu) oraz od wymagań wynikających z podstaw programowych.

5. Opisywany system nauki pozwala na zdobycie zawodu, bądź uzyskanie tytułu technika.

Taki system zdobywania kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez osoby dorosłe jest ukłonem skierowanym do instytucji związanych z rynkiem pracy oraz pracodawców, którzy mogą kierować na szkolenia swoich pracowników lub warunkować zatrudnienie osobom ubiegającym się o pracę nie posiadającym jednak  wymaganych kwalifikacji.
Nasze placówki oświatowe proponują nowe oferty. Niektóre  mają  już blisko 100 absolwentów, którzy uzyskali atrakcyjny zawód i znaleźli zatrudnienie. Oferta edukacyjna jest bogata, zróżnicowana i dostosowana do wymagań rynku pracy.
Oferujemy:

Pełne informacje mogą uzyskać Państwo na stronie internetowej www.kkz.ckpelblag.pl lub poszczególnych szkół, a także poprzez kontakt telefoniczny 55 625-67-25.

Zobacz film  - Czas na zawodowców


Oferta kwalifikacyjnych kursów zawodowych na rok szkolny 2016/2016 w elbląskich placówkach i szkołach ponadgimnazjalnych

Placówki prowadzące kształcenie na kwalifikacyjnych kursach zawodowych od 1 września 2012 roku.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Numer kwalifikacji Nazwa kwalifikacji Nazwa zawodu
Obsługa klienta w jednostkach administracji technik administracji
Prowadzenie rachunkowości technik rachunkowości
Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych
Organizacja i prowadzenie archiwum technik archiwista
Opracowywanie materiałów archiwalnych
Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania

technik cyfrowych procesów graficznych

Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych
Drukowanie cyfrowe
Montaż i eksploatacja komputerów osobistych
oraz urządzeń peryferyjnych

technik informatyk

Projektowanie lokalnych sieci komputerowych
i administrowanie sieciami
Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych
oraz administrowanie bazami
Wykonywanie kompozycji florystycznych florysta

 

  Centrum Kształcenia Praktycznego

Numer kwalifikacji Nazwa kwalifikacji Nazwa zawodu
E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

technik informatyk

E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających operator obrabiarek skrawających
M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń technik mechanik
E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

elektryk

E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych
M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych mechanik pojazdów samochodowych
M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych elektromechanik pojazdów samochodowych
E.5. Montaż układów i urządzeń elektronicznych

monter – elektronik

E.6. Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych
A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich fryzjer, technik usług fryzjerskich
A.23. Projektowanie fryzur technik usług fryzjerskich
A.10. Wykonywanie wyrobów tapicerowanych tapicer
M.16. Montaż i obsługa układów automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych
B.5. Montaż systemów suchej zabudowy monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
B.6. Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich
B.7. Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych
B.8. Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
B.9. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych
B.15 Wykonywanie robót ciesielskich cieśla

 

Szkoły ponadgimnazjalne wdrażające kształcenie na kwalifikacyjnych kursach zawodowych od 1 września 2016 roku.

 

Numer kwalifikacji Nazwa kwalifikacji Nazwa zawodu Placówka kształcąca
Wykonywanie wyrobów tapicerowanych tapicer Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług
Prowadzenie sprzedaży

technik handlowiec

Zespół Szkół Techniczno
-Informatycznych
Prowadzenie działalności handlowej
Sprzedaż produktów i usług reklamowych

technik organizacji reklamy

1. Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych
2. Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących
Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych
Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania

technik logistyk

1. Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych
2. Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących
Zarządzanie środkami technicznymi podczas procesów transportowych
Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych
Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji technik ekonomista Zespół Szkół Ekonomicznych
i Ogólnokształcących
Prowadzenie rachunkowości
  1. technik ekonomista
  2. technik rachunkowości
Zespół Szkół Ekonomicznych
i Ogólnokształcących
Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy

technik usług kosmetycznych

Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług

Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp
Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych technik rachunkowości Zespół Szkół Ekonomicznych
i Ogólnokształcących
Obsługa klienta w jednostkach administracji technik administracji Zespół Szkół Ekonomicznych
i Ogólnokształcących
Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich monter zabudowy robót wykończeniowych
w budownictwie
Zespół Szkół Technicznych
Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych technik urządzeń sanitarnych Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług
Wykonywanie robót dekarskich dekarz Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług
Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich
  1. betoniarz - zbrojarz
  2. tech. budownictwa
Zespół Szkół Technicznych
Wykonywanie robót murarskich
i tynkarskich
  1. murarz - tynkarz
  2. tech. budownictwa
Zespół Szkół Technicznych
Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług
Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Sporządzanie kosztorysów
oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej

technik budownictwa

1. Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług
2. Zespół Szkół Technicznych
  1. tech. dróg i mostów kolejowych
  2. tech. drogownictwa
  3. tech. budownnictwa
  Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych technik budownictwa Zespół Szkół Technicznych
Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych3

technik elektronik

Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych
Eksploatacja urządzeń elektronicznych
Montaż i konserwacja maszyn
i urządzeń elektrycznych

elektryk

Zespół Szkół Zawodowych nr 1
Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych
Montaż i konserwacja maszyn
i urządzeń elektrycznych

technik elektryk

Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych

Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych
Eksploatacja maszyn, urządzeń
i instalacji elektrycznych
Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

technik informatyk

Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych

Projektowanie lokalnych sieci komputerowych
i administrowanie sieciami
Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami
Użytkowanie maszyn i urządzeń do topienia metali

technik odlewnik

Zespół Szkół Zawodowych nr 1

Użytkowanie maszyn i urządzeń do topienia metali
Organizacja i nadzorowanie procesu odlewniczego
Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

technik pojazdów samochodowych

Zespół Szkół Zawodowych nr 1

Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych
Użytkowanie obrabiarek skrawających

technik mechanik

Zespół Szkół Zawodowych nr 1

Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn
i urządzeń
Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych

ogrodnik

Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług
Projektowanie, urządzanie
i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
technik architektury krajobrazu Zespół Szkół Technicznych
Wykonywanie kompozycji florystycznych florysta Zespół Szkół Technicznych
Produkcja wyrobów piekarskich piekarz Zespół Szkół Gospodarczych
Produkcja wyrobów cukierniczych cukiernik Zespół Szkół Gospodarczych
Sporządzanie potraw i napojów kucharz Zespół Szkół Gospodarczych
Wykonywanie usług kelnerskich kelner Zespół Szkół Gospodarczych
Organizacja usług gastronomicznych
Sporządzanie potraw i napojów technik żywienia
i usług gastronomicznych
Zespół Szkół Gospodarczych
Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
Planowanie i realizacja usług
w recepcji

technik hotelarstwa

Zespół Szkół Gospodarczych
Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
Planowanie i realizacja imprez
i usług turystycznych

technik obsługi turystycznej

Zespół Szkół Gospodarczych
Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych