8 wspaniałych - poznaj laureatów

8 wspaniałych - poznaj laureatów

8 wspaniałych - poznaj laureatów - 8 wspaniałych - poznaj laureatów

Pracują społecznie na rzecz innych. Bezinteresownie niosą pomoc chorym, cierpiącym, czy niepełnosprawnym. Mowa o laureatach tegorocznej XVIII edycji Samorządowego Konkursu "8 Wspaniałych".
Celem konkursu jest promowanie pozytywnych  zachowań, działania i postawy dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie młodzieżowego wolontariatu. Zgodnie z nazwą konkursu podczas Gali, która odbyła się w Młodzieżowym Domu Kultury uhonorowano ośmiu młodych elblążan odznaczających się wyjątkową wrażliwością na drugiego człowieka, odpowiedzialnością za siebie i swoje działania, aktywnością w podejmowaniu służby na rzecz społeczeństwa i środowiska.


- „W Elblągu mieszka wielu wybitnych, młodych ludzi, którzy bezinteresownie podejmują różne działania dla dobra lokalnej społeczności, chętnie pomagają osobom potrzebującym, pozytywnie wyróżniają się w środowisku, są konsekwentni i wytrwali w pokonywaniu trudności. Pomagają najmłodszym w nauce, opiekują się osobami niepełnosprawnymi i starszymi, odwiedzają hospicjum, organizują cenne akcje, a przy tym nie zaniedbują obowiązków szkolnych. „Wspaniali” to młodzi ludzie, którzy budują lepszy, bardziej humanitarny świat. Poprzez pomoc innym stają się wzorem do naśladowania – nie tylko dla rówieśników z najbliższego otoczenia. W naszym mieście od 18 lat najaktywniejsi wolontariusze nagradzani są w konkursie „Ośmiu Wspaniałych”. Jak co roku kapituła konkursu wybrała ośmioro wspaniałych elblążan, którzy swoją postawą urzeczywistniają takie wartości jak odpowiedzialność, uczciwość, życzliwość i troska o innych. Na dzisiejszej gali wspólnie pragniemy wyrazić żywe i szczere uznanie za poświęcenie, z jakim nastoletni wolontariusze nieustannie troszczą się o tych, którzy znajdują się w potrzebie. Gratuluję rodzicom laureatów konkursu i składam Państwu wyrazy uznania za wychowanie tak wyjątkowych młodych ludzi. Jesteśmy dumni z ich postawy, wysokiej wrażliwości moralnej i godnego reprezentowania naszego miasta w kolejnych edycjach ogólnopolskiego konkursu.  Wyjątkowe wartości, jakie przekazują społeczeństwu młodzi uczestnicy konkursu zasługują na wsparcie i rozgłos” – napisał w liście skierowanym do laureatów Prezydent Witold Wróblewski.

W gronie 8 wyróżnionych są:

Biłas Aleksandra
IV Liceum Ogólnokształcące w Elblągu
Pracę wolontariuszki rozpoczęła już w gimnazjum. Należy do Szkolnego Klubu Wolontariusza oraz Klubu Ośmiu w Bursie nr 2 w Elblągu. Pomaga osobie niewidomej i dzieciom ze świetlicy terapeutycznej. Od 2015 r. jest wolontariuszką w Elbląskim Hospicjum. Była zaangażowana w akcjach UNICEF „ Wszystkie kolory świata” i „ Mali uczniowie idą do szkoły”. Organizowała kiermasze, z których dochód przeznaczony był na pomoc dzieciom w Kongo. Uczestniczyła w akcjach: „ Walentynki dla Łukasza”, Tydzień Praw Dziecka, „ Bezpieczeństwo w sieci”, zbiórkach na rzecz Schroniska dla Zwierząt, oraz organizowanych przez Bank Żywności.
Laureatka będzie reprezentowała nasze miasto w  finale ogólnopolskim konkursu.

Dworzyńska Agata
Gimnazjum nr 8
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Elblągu
Agata jest wolontariuszką w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie w Elblągu. Od trzech lat, w każdą sobotę, poświęca swój czas zajmując się dziećmi bardzo chorymi, często opuszczonymi przez swoich najbliższych. W grudniu 2015 r. wspólnie z koleżankami zorganizowała kiermasz ciast, którego dochód został przeznaczony na drobne upominki dla dzieci. Agatę cechuje spokój, dążenie do wyznaczonego celu, pracowitość i systematyczność w działaniu, gdy się już podejmie jakiegoś zadania w pełni się z niego wywiązuje. Charakteryzuje ją niezwykła kultura osobista, wysokie wyniki nauki i wzorowe zachowanie Interesuje się tańcem współczesnym i jazzem.

Stempniewska Anna
Gimnazjum nr 2 w Elblągu

Od trzech lat jest wolontariuszką,  udziela się w Placówce Wsparcia Dziennego Stowarzyszenia Inicjatorów Społecznych „ Przyjazny Krąg”. Chętnie pomaga w codziennej pracy z wychowankami – w odrabianiu lekcji, przeprowadzaniu zabaw czy w pracach organizacyjnych placówki. Ania jest bardzo uczynna i zawsze chętna do pomocy, poważnie traktuje powierzone jej zadania. W ubiegłym roku była laureatką konkursu „ Barwy Wolontariatu”. Brała udział w zbiórkach żywności 2013 -2015 i w akcji „ Pola Nadziei”.  Jest miłą, skromną i lubianą w szkole uczennicą.

Witkowska Magdalena
IV Liceum Ogólnokształcące w Elblągu
Dziewczyna na szczudłach, żonglująca piłeczkami, połykaczka ognia, Jeżdżąca na jednokołowym rowerze. Jest członkiem Szkolnego Klubu Wolontariusza, pracuje w Grupie Wsparcia, pomaga niepełnosprawnym kolegom i koleżankom. Jest inicjatorką i główną realizatorką imprez oraz akcji klasowych i ogólnoszkolnych. Szczególnie angażuje się w działania Elbląskiego Oddziału Abstrakcyjnego, Stowarzyszenia Elbląg Europa. Współpracuje z Regionalnym Centrum Wolontariatu. Była współorganizatorką Tygodnia Praw Dziecka w Elblągu oraz członkinią Kapituły Dziecięcego Piekarczyka. W roku 2015 została laureatką wojewódzką i miejską Konkursu Barwy Wolontariat.

Mojsiewicz Agnieszka
Zespół Szkół Ogólnokształcącychw Elblągu

Agnieszka pełni funkcję gospodarza klasy i vice przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego. Od najmłodszych lat działała na rzecz środowiska, W szkole podstawowej otrzymała tytuł „Opiekuna Planety” i dyplom Przyjaciela Przyrody. W ramach projektu gimnazjalnego rozpropagowała wśród uczniów szkoły adopcję zwierząt, jest wolontariuszem w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt. Jest ratownikiem i członkinią Elbląskiego WOPR. Zajęła pierwsze miejsce w międzyszkolnym turnieju „ Cashflow”. Pomoga dzieciom z ubogich rodzin w Placówce Wsparcia Dziennego, którym udziela korepetycji. Agnieszka wyróżnia się wysoką kulturą osobistą i empatią, można na nią liczyć w każdej sytuacji.

Tomczak Aleksandra
Bursa Szkolna nr 2w Elblągu, II Liceum Ogólnokształcące w Elblągu
Z jej inicjatywy powstał plac zabaw w miejscowości Bruk, zbierała pieniądze na zakup rzutnika i telewizora do świetlicy wiejskiej. Była wolontariuszką WOŚP, organizowała integracyjne spotkania dzieci z osobami z Domu Starców w Dzierzgoniu. Jest bardzo zaangażowana w pracę „ Klubu Ośmiu”, który działa na terenie bursy. Systematycznie odwiedza niewidomą osobę pomagając jej w robieniu zakupów, załatwianiu różnych spraw czy też towarzysząc podczas spacerów. Udziela pomocy w nauce i odrabianiu lekcji dzieciom i młodzieży kierowanym przez Regionalne Centrum Wolontariatu. Konsekwentnie realizuje podjęte prace i zadania.

Sulich Monika
Bursa Szkolna nr 4 w Elblągu, Zespół Szkół Gastronomicznych w Elblągu

Należy do koła Wolontariatu „ Otwarta Dłoń”, w którym udziela się społecznie. Była zaangażowana w zbiórkę żywności  i pomoc przy organizowaniu paczek dla dzieci z najuboższych rodzin. Pomagała w Pikniku Rodzinnym, prowadziła zabawy z dziećmi, konkursy sportowe. Rozpoczęła stałą współpracę ze „ Stowarzyszeniem Mieszkańców i Przyjaciół wsi Nowe Monasterzysko”.  W ubiegłym rozpoczęła pracę wolontariuszki w Domu Pomocy Społecznej „ Niezapominajka”. Pomaga osobom starszym w drobnych czynnościach, rozmawia z nimi, czyta prasę.

Forysiak Oliwia
Gimnazjum nr 8 w Elblągu,Zespół Szkół Ogólnokształcącychw Elblągu

Oliwia jest uczennicą klasy drugiej. Od dwóch lat aktywnie uczestniczy w zajęciach kursów komputerowych dla Studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Osób Niepełnosprawnych. Opracowuje materiały do nauki oraz pomaga w rozwiązywaniu problemów przy pracy z komputerem. Jest wolontariuszką w Hospicjum Elbląskim. Brała udział w akcji Żonkilowe Pola Nadziei. Koordynowała kiermasz ciast, z którego dochód przeznaczono na pomoc zwierzętom ze schroniska, Otrzymała nominację w konkursie Barwy Wolontariatu w edycji miejskiej i wojewódzkiej. Jest osobą skromną i cierpliwą, wsparciem dla każdego, kto potrzebuje pomocy w trudnych chwilach.

8 wspaniałych - poznaj laureatów

8 wspaniałych - poznaj laureatów - 8 wspaniałych - poznaj laureatów

8 wspaniałych - poznaj laureatów

8 wspaniałych - poznaj laureatów - 8 wspaniałych - poznaj laureatów

8 wspaniałych - poznaj laureatów

8 wspaniałych - poznaj laureatów - 8 wspaniałych - poznaj laureatów

8 wspaniałych - poznaj laureatów

8 wspaniałych - poznaj laureatów - 8 wspaniałych - poznaj laureatów

8 wspaniałych - poznaj laureatów

8 wspaniałych - poznaj laureatów - 8 wspaniałych - poznaj laureatów

8 wspaniałych - poznaj laureatów

8 wspaniałych - poznaj laureatów - 8 wspaniałych - poznaj laureatów

8 wspaniałych - poznaj laureatów

8 wspaniałych - poznaj laureatów - 8 wspaniałych - poznaj laureatów

8 wspaniałych - poznaj laureatów

8 wspaniałych - poznaj laureatów - 8 wspaniałych - poznaj laureatów