Forum Teatrów Szkolnych

Forum Teatrów Szkolnych
Grodzkie Forum Teatrów Szkolnych to konkurs, którego celem jest przegląd najciekawszych, amatorskich inicjatyw teatralnych realizowanych w placówkach i ośrodkach działających na terenie Elbląga i naszego województwa. Tegoroczna, 31. edycja konkursu odbędzie się w piątek, 6 maja br. od godz. 10.00, w Młodzieżowym Domu Kultury w Elblągu ul. Bema 37.

Do udziału zapraszamy zespoły działające w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz w ośrodkach kultury i placówkach edukacji pozaszkolnej,  uprawiające różnorodne formy teatralne. Co roku na scenie prezentowane są m. in.: inscenizacje tekstów literackich, teatry dramatyczne, teatry poezji i publicystyki , widowiska słowno – muzyczne /w różnorodnej konwencji np. folklorystycznej , historycznej/, różne formy kabaretu szkolnego, teatry muzyki, teatry lalkowe, ruchu, pantomimy itp.  
W tym roku do przeglądu zgłosiło 8 się grupy teatralnych -  5 z Elbląga oraz po jednym z Młynar, Ornety i Zwierzna.
Serdecznie zapraszamy wszystkich pasjonatów teatru i nie tylko.