Międzynarodowy Certyfikat Zielonej Flagi dla Gimnazjum nr 6 w Elblągu

z certyfikatem

z certyfikatem - z certyfikatem


„Zielona Flaga” jest Międzynarodowym tytułem, który nadawany jest szkołom na całym świecie w ramach Programu Eco-Schools ( Szkoły dla Ekorozwoju), w którym uczestniczy ponad 15000 szkół z 58 krajów całego świata.

Certyfikat Zielonej Flagi to prestiżowe wyróżnienie za działania na rzecz efektywnego wykorzystania energii, surowców naturalnych  i zrównoważonej gospodarki odpadami. Rolę koordynatora krajowego na Polskę pełni Fundacja Partnerstwo dla Środowiska.

25.09.2015r. Kapituła Programu Szkoły dla Ekorozwoju zadecydowała o przyznaniu Certyfikatu Zielonej Flagi naszej szkole już po raz trzeci.                                                                                

Uroczyste wręczenie certyfikatów odbyło się 27.11.2015 w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Elblągu. Ponadto Szkoła otrzymała list gratulacyjny od Kuratora Oświaty w Olsztynie Pani Grażyny Przasnyskiej.

Jesteśmy dumni z tego wyróżnienia. Poprzez  działania prośrodowiskowe  znaleźliśmy się w światowej czołówce Szkół dla Ekorozwoju. To wyróżnienie zobowiązuje ale i motywuje do dalszego podejmowania ważnych dla Naszej Planety przedsięwzięć, uczy jak mądrze postępować aby przyszłe pokolenia mogły korzystać z tych samych darów natury. Zaangażowanie, twórcza postawa i własny, pozytywny przykład stylu życia jest modelowym sposobem edukacji na rzecz  zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym.         
Jednocześnie stajemy się Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej.

To szczególne wyróżnienie mamy dzięki owocnej pracy Szkolnego Komitetu na rzecz Ekorozwoju ( uczniowie, rodzice, nauczyciele, dyrekcja, obsługa administracyjna i techniczna),  współpracy z Elbląską Siecią Zielonej Flagi oraz współpracy z Partnerami zewnętrznymi: Elbląskie Centrum Edukacji Ekologicznej, Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej, Bank Żywności, Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej, Nadleśnictwo Elbląg, Zakład Utylizacji Odpadów.                                       
      
 W  imieniu Dyrekcji Gimnazjum nr 6 jak i własnym serdecznie dziękuję.                                

Szkolny Koordynator Programu Szkoły dla Ekorozwoju Maria Wrzeszczyńska