Język romani - tożsamość i duma Romów

seminarium

seminarium - seminarium


Język jest nie tylko składnikiem kultury narodu, ale zarazem najlepszym odbiciem tej kultury. W języku jak w zwierciadle odbijają się doświadczenia społeczne jednostki i narodu. (Piotr Bąk). Przekonali się o tym uczestnicy seminarium ,,Język ojczysty, tożsamość, duma”, które odbyło się w dniu 12 listopada 2015 roku w Bibliotece Elbląskiej im C. K Norwida. Głównym organizatorem spotkania był SOSW nr 2 w Elblągu. Seminarium było uczczeniem Międzynarodowego Dnia Języka Romskiego, które przypada 5 listopada.

W świat kultury romskiej wprowadził uczestników wiersz "Cygańska droga” autorstwa Roma S. Stankiewicza w interpretacji aktorki Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu 

Język romski jako jeden z niewielu na świecie nie ma swojej pisanej formy, a historia i tradycja przepisywane są ustnie. Któż mógłby lepiej mówić o języku romskim niż sami Romowie. Trzeba o język walczyć, bo w nim zapisana jest historia i kultura - mówiła  asystentka edukacji romskiej w Elblągu, konsultant do spraw Romów Iza Stankiewicz.

Doktor nauk humanistycznych pani Krystyna Kamińska wykładowca Akademii Humanistycznej w Pułtusku, specjalista w obszarze wielokulturowości w wystąpieniu "Dziecko dwujęzyczne u progu edukacji”  zobrazowała problemy z jakimi spotykają się dzieci romskie rozpoczynające edukację. Inna kultura, inne rozumienie pojęć, słów, problemy z komunikacją, to tylko niektóre bariery na progu edukacji małego dziecka. Po wysłuchaniu wykładu pani doktor wielu nauczycieli spojrzy na ucznia pochodzenia romskiego z innej perspektywy.

Ważnym elementem spotkania na które czekały dzieci i  młodzież było ogłoszenie wyników ogólnopolskiego konkursu plastyczno – literackiego "Życie wiecznych wędrowców" oraz obejrzenie wystawy pokonkursowej, która do końca listopada prezentowana będzie w Warmińsko-Mazurskiej Bibliotece Pedagogicznej w Elblągu.

Komisja konkursowa w kategorii prace plastyczne, uczniów szkół podstawowych nagrodziła: I miejsce – Klaudia Sulecka SP nr 37 w Bydgoszczy, II miejsce – Roksana Roelle  SP nr 2 w Ełku, III miejsce – Amelia Sowińska Zespół Szkół nr 2 w Elblągu, III miejsce - Milan Rowiński SP nr 37 w Bydgoszczy, Wyróżnienia  - Nikola Wesołowska SP nr 2 w Olsztynie, Paweł Faber SOSW w Prudniku, Klara Bielawska SP nr 19 w Elblągu, Amelia Kuta SP nr 1 w Elblągu, Agata Szafran SP nr 19 w Elblągu.

Prace plastyczne, uczniowie szkół gimnazjalnych I miejsce-Klaudia Hajdecka SOSW w Prudniku, II miejsce - Sebastian Tutak SOSW w Prudniku, III miejsce-Irina Ciurar SOSW nr 1 w Elblągu, Wyróżnienia-Aleksandra Józefowicz SOSW w Prudniku, Emilia Cebula  SOSW w Prudniku.

Kategoria prace literackie uczniowie szkół podstawowych I miejsce - Julianna Wojtal  SP nr 12 w Elblągu, Anna Świgoń, SP nr 12 w Elblągu, II miejsce - Dariusz Bołdyzer SOSW w Prudniku, Karolina Biernacka SP nr 12 w Elblągu, III miejsce-Magdalena Biernacka, SP nr 12 w Elblągu. Wyróżnienia-Nikola Wesołowska, SP nr 2 w Olsztynie, Wiktoria Serafin, SP nr 12 w Elblągu.

Kategoria prace literackie, uczniowie szkół gimnazjalnych I miejsce-Daria Darmorost Gimnazjum nr 5 Elbląg, II miejsce-Katarzyna Szafrańska Gimnazjum w Mońkach, III miejsce-Julia Mrozowska Gimnazjum nr 5 Elbląg oraz Michał Kuliszczak SOSW  w Prudniku.                      

Elbląska bajkopisarka, pani Wioletta Piasecka, która uczestniczyła w komisji doceniając talent młodych ludzi ufundowała nagrody specjalne. Każdy laureat otrzymał książkę autorstwa pani Wioletty z osobistym listem do autora wiersza. Pani Wioletta oceniła  utwory jako wartościowe, zachwycające lekkością stylu, znajomością romskich obyczajów i tradycji, z których wyłania się  plastyczny obraz życia w taborach…

Zarówno prace plastyczne, jak i literackie pokazują kulturę narodu romskiego. Asystent edukacji romskiej w Elblągu w swym wystąpieniu mówiła... Poprzez język romski poszukujemy wspólnych korzeni, by pokazać, że na kształt i piękno każdej kultury mają wpływ relacje z innymi narodami oraz, że kulturę romską należy traktować jako część kultury światowej.

seminarium

seminarium - seminarium

seminarium

seminarium - seminarium

seminarium

seminarium - seminarium

Zadanie zostało zrealizowane w ramach projektu "Romowie Świata - wielopoziomowe działania edukacyjne na rzecz społeczności romskiej'' oraz Rządowego Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020".

SOSW nr 2 w Elblągu

Organizatorem przedsięwzięcia był Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Elblągu. Współorganizatorem - Biblioteka Elbląska oraz Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu