Dodatkowe środki na profilaktykę zdrowotną

165 tys. złotych dofinansowania otrzyma nasze miasto dzięki staraniom Prezydenta Witolda Wróblewskiego na zakup wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, które funkcjonują we wszystkich elbląskich szkołach i placówkach oświatowych. Pieniądze na ten cel pochodzić będą z rezerwy Ministerstwa Edukacji Narodowej. Dzięki pozyskanym środkom do gabinetów szkolnych zakupione zostaną między innymi: wagi lekarskie, kozetki, biurka lekarskie, ciśnieniomierze, glukometry, igły, apteczki, termometry, czy tablice do badania wzroku. Na powyższy cel każda placówka w nowym roku szkolnym 2015/2016 otrzyma kwotę 5 tys. zł.