Piknik Rodzinny w Gimnazjum nr 6

piknik
W słoneczny piątek 8 maja w Gimnazjum nr 6 odbył się III Piknik Rodzinny w ramach XVII warmińsko - mazurskich Dni Rodziny. Fundatorami pikniku byli już po raz trzeci rodzice uczniów naszej szkoły reprezentowani przez Radę Rodziców. Było nam bardzo miło, że prócz sponsorowania żywności i napojów rodzice uczestniczyli we wspólnym grilowaniu na terenie okalającym szkołę. Serdecznie im za to dziękujemy!

Tematem przewodnim Dni Rodziny w naszej szkole było hasło: Rodzina drogowskazem życia.  Uczniowie w części edukacyjnej zaprezentowali materiały dot. specyfiki rodzin z różnych obszarów Polski, od górali, przez Śląsk, Mazowsze aż do Kaszub. Zakończono też działania projektowe w ramach ubiegania się szkoły o odznakę Szkoły Równego Traktowania. Na podstawie klasowych dekalogów na tolerancję samorząd uczniowski opracował i przedstawił społeczności Szkolny Kodeks Tolerancji.

Przygotowano też konkurencje wiedzy i sportowe. To był aktywnie spędzony czas.

organizatorzy