Zwiedzają, poznają, zbierają doświadczenia

wizyta w UM
Dziś w Urzędzie Miejskim w Elblągu gościli uczestnicy projektu "W rajskim ogrodzie Europy" realizowanego dzięki wsparciu z programu Erasmus plus. Środowisko nauczycieli i opiekunów z Austrii, Grecji, Kraju Basków, Łotwy, Portugalii, Rumunii, Węgier, Włoch oraz naszych nauczycieli spotkało się z prezydentem Elbląga Witoldem Wróblewskim.

Cieszę się, że program Erasmus integruje tak wielu ludzi związanych z edukacją. Wiedza, którą my dysponujemy oraz ta, z którą Wy do nas przyjechaliście może być cennym doświadczeniem i zachęcać do kolejnych, wspólnych, działań edukacyjnych. Edukacja w Elblągu finansowana jest z budżetu miasta, to największa pozycja w naszym budżecie, blisko 48%. W chwili obecnej stawiamy na wzmocnienie szkolnictwa zawodowego, powiązanego ściśle ze specyfiką firm, które funkcjonują w naszym mieście. Chcemy przygotowywać dobrze wykształcone kadry, które później znajdować będą pracę w Elblągu - opisywał specyfikę elbląskiej edukacji prezydent Wróblewski

W trakcie wizyty w Elblągu uczestnicy projektu uczestniczyli w warsztatach socjoterapeutycznych prowadzonych przez nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 23, swoje praktyczne umiejętności pokazali też nauczyciele z południa Europy, lekcję przyrody poprowadziła Pani Grazia Porcelli z Włoch, natomiast lekcję matematyki przeprowadził Pan Giannis Michalis z Grecji.

wizyta w UM
wizyta w UM
wizyta w UM


Założenia projektu
Koordynatorem projektu „W rajskim ogrodzie Europy” jest Szkoła Podstawowa nr 23 w Elblągu. W założeniu projektu, Rajski ogród Europy to niewielki obszar pierwotnej przyrody ze swoim bogactwem flory i fauny, często mało znany, miejsce bezpieczne, różnorodne, idealne do osiągania celów życiowych, bez barier komunikacyjnych i kulturowych. Projekt skierowany jest do uczniów, w tym również niepełnosprawnych i nauczycieli ze szkół podstawowych z Europy oraz społeczności lokalnych z nimi związanych. Tematem przedsięwzięcia jest poznanie i zaprezentowanie miejsc nieznanych o szczególnych walorach przyrodniczych, poznawczych i edukacyjnych – miejsc urokliwych wartościowych, których nie znajdzie się w przewodnikach – Małych  Ojczyzn partnerów.

W grupie dzieci biorących udział w projekcie znaczna część to uczniowie z zaburzeniami umiejętności szkolnych, szczególnie z problemami w komunikowaniu się, funkcjonowaniu w grupie rówieśniczej, kontaktach interpersonalnych i społecznych. Dzieci te mają mniejsze szanse na osiągnięcie sukcesu w życiu, więc udział w projekcie daje im możliwość zaistnienia i promocji siebie na forum szkoły i społeczności lokalnej. Projekt pozwoli im nie tylko poznać ciekawe miejsca, ale także rozwinąć się pod względem kulturowym, emocjonalnym i społecznym.

Każdy z partnerów poznaje swój „rajski ogród”, a następnie prezentuje go pozostałym uczestnikom projektu. Wspólnie tworzony jest obraz „Rajskiego ogrodu Europy”, który będzie podsumowaniem projektu. Powstanie poster „Rajski ogród Europy”, zawierający różnorodne wytwory pracy uczniów, przedstawiające „Rajskie zakątki” odkryte, poznane i twórczo zinterpretowane przez uczestników projektu. Przedstawiając piękno miejsc ważnych dla lokalnych społeczności pod względem kulturowym, historycznym, poznawczym, przyrodniczym i artystycznym uczestnicy projektu pragną przekazać przesłanie „Ocalcie to dla przyszłych pokoleń”.