Dodatkowe godziny w celu ułatwienia ponad 800 dzieciom i młodzieży dostępu do specjalistów

Prezydent Elbląga stara się zabezpieczyć wszystkim dzieciom i rodzicom dostęp do pomocy i zajęć prowadzonych przez logopedów, pedagogów, psychologów czy doradców zawodowych. W tym celu przygotowany został projekt uchwały w sprawie zwiększenia pensum specjalistów. Początkowo projekt zakładał zwiększenie liczby godzin o 6 tygodniowo. Po wnikliwej analizie, biorąc pod uwagę głosy środowiska nauczycielskiego w ramach autopoprawki zaproponowany został projekt uchwały zwiększający dostępność specjalistów dla potrzebujących uczniów do 23 i 25 godzin tygodniowo, czyli o 1 godzinę dziennie. Czy ponad 800 dzieci więcej będzie miało szansę na specjalistyczne zajęcia? O tym zdecydują radni podczas czwartkowej sesji Rady Miejskiej.

Przygotowana uchwała to efekt przeprowadzonej w szkołach analizy, z której wynika, że potrzeby w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej z roku na rok wzrastają. Według prognoz w przyszłym roku szkolnym pomocą specjalistów będzie objętych aż 8491 uczniów. Dla porównania w bieżącym roku  liczba ta wynosi 7630 uczniów, a w roku szkolnym 2010/2011 pomocą taką objętych było 5631 dzieci.  Na przestrzeni ostatnich 5 lat ilość zajęć wzrosła o 50%, mimo to dostęp do specjalistów wciąż nie jest dostatecznie zaspokojony.

Aktualne pensum, czyli ilość godzin dydaktycznych pedagoga, psychologa i doradcy zawodowego wynosi 20 godzin, a logopedy 18 godzin, w ramach 40 godzinnego tygodnia pracy. Proponowane zwiększenie o 1 godzinę dziennie dostępu do zajęć ze specjalistą nie zwiększy zatem czasu pracy, ani nie dołoży innych obowiązków. Pomoże natomiast w znacznym stopniu rozwiązać problem dostępności zajęć i objąć specjalistyczną pomocą jeszcze większą ilość uczniów. Ilość godzin zajęć dodatkowych zwiększy się bowiem o prawie 500 tygodniowo.

Warto zaznaczyć, że przeszło 90% samorządów w Polsce dokonało już takiej regulacji, zwiększając pensum i to w niektórych przypadkach więcej niż proponuje Elbląg. Takie działania podjęły już znacznie wcześniej między innymi: Gdańsk- 25h, Braniewo- 25h, Olsztyn- 26h, Lidzbark Warmiński-26h, Dobre Miasto-26h, Słupsk-28h, Kętrzyn-30h, Szczytno-30h,  czy Gronowo Elbląskie-30h.

Należy również podkreślić, że w wyniku wprowadzanych zmian nikt nie traci etatów. Nie można również tego tematu upraszać jedynie do chęci oszczędności. Miasto nie oszczędza na oświacie, o czym świadczą przeznaczane na ten cel nakłady. W ostatnich 7 latach dofinansowanie oświaty ze środków własnych wzrosło o 137% z 35 mln zł w 2007 roku, do 83 mln zł w 2014 roku.

Reasumując, proponowane zmiany mają więc przede wszystkim skrócić czas oczekiwania dzieci i młodzieży na dostęp do specjalistów. Dobro najmłodszych mieszkańców naszego miasta jest w tym przypadku nadrzędnym celem.