Staże uczniowskie w ZSG

zsg

zsg - zsg

26 września 2022 w Zespole Szkół Gospodarczych w Elblągu zakończył się staż uczniowski współfinansowany z funduszy unijnych. Podsumowano współpracę szkoły z firmą Uslugowo Transportową Andrzej Lewandowski oraz firmą Inpost oddział Elbląg. Uczniowie kształcący się w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali, z rąk Pani Dyrektor Kamili Urbańskiej, otrzymali zaświadczenia poświadczające umiejętności zdobyte podczas stażu.

Staż realizowany byl w terminie od 1 do 29 sierpnia 2022 roku, w ramach projektu: „Przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu w branży 26 spedycyjno-logistycznej”, nr projektu POWR.02.15.00-00-2006/20, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.15. Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki.
Celem udziału uczniów w projekcie było pogłębienie wiedzy zawodowej i zdobycie nowych umiejętności niezbędnych na rynku pracy.

Za koordynację projektu i opiekę nad uczniami w czasie stażu odpowiadała Pani Aleksandra Lewandowska.

Dziękujemy za możliwość zdobycia nowych doświadczeń obu firmom i pracodawcom.

zsg

zsg - zsg

zsg

zsg - zsg