Autyzm w świecie dobrych praktyk – wizyta studyjna przedstawicieli SOSW NR 1 w Islandii

z wizytą

z wizytą - z wizytą

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 w Elblągu od 01.08.2021 r. do 31.12.2021 r.  realizuje projekt „Autyzm w świecie dobrych praktyk”. Projekt w 85% finansowany jest ze środków udostępnionych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) tj. w kwocie 8140 (EUR), oraz w 15% ze środków budżetu państwa.

W dniach 15.11 – 19.11.2021 r. grupa pięciu przedstawicieli SOSW nr 1 w Elblągu uczestniczyła w wizycie studyjnej w Klettaskóli - szkole specjalnej o podobnym profilu do naszego Ośrodka.  Uczą się w niej uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym, głębokim, dzieci z autyzmem, niedowidzący i niedosłyszący oraz z niepełnosprawnością fizyczną np. mózgowe porażenie dziecięce. Klettaskóli jest szkołą bardzo nowoczesną, do której uczęszczają uczniowie z całego kraju. Program edukacyjny dostosowywany jest bardzo indywidualnie do możliwości każdego ucznia, natomiast  wyżej funkcjonujący uczniowie tej szkoły realizują program nauczania w szkołach masowych pod kierunkiem specjalistów Klettaskóli.

Wybór tej szkoły pozwolił nam na szerszy wgląd w system edukacji osób niepełnosprawnych w Islandii i sposób ich włączania w życie społeczne. Mogliśmy zobaczyć szereg nowoczesnych technologii, które są wykorzystywane w kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami, zwłaszcza uczniów z autyzmem. Jednym z istotnych działań szkoły jest praca uczniów z systemem myGlaze oraz programem Tobbi.

Wiemy, jak istotne jest wykorzystanie nowoczesnej technologii wśród dzieci, także niepełnosprawnych, więc chcemy wykorzystać jej możliwości. Wierzymy, że stanie się ona naszym sprzymierzeńcem w pracy nad rozwojem kluczowych kompetencji komunikacyjnych, językowych, jak i społecznych. Jesteśmy przekonani, że jako nauczyciele, musimy być gotowi do poznawania, przygotowani do przyjęcia i wykorzystania rozwoju techniki przy różnych metodach nauczania.
 
Koordynatorzy projektu

z wizytą

z wizytą - z wizytą

z wizytą

z wizytą - z wizytą

z wizytą

z wizytą - z wizytą

z wizytą

z wizytą - z wizytą

z wizytą

z wizytą - z wizytą

z wizytą

z wizytą - z wizytą

z wizytą

z wizytą - z wizytą