Elbląg-moja mała Ojczyna. Zajęcia edukacyjno wychowawcze dla uczniów

projekt

projekt - projekt

Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy nr 2 im. Janusza Korczaka w Elblągu był autorem i realizatorem projektu pn. „Elbląg - moja mała Ojczyna - zajęcia edukacyjno wychowawcze dla uczniów”.

GALERIA ZDJĘĆ

Projekt kierowany był do uczniów elbląskich placówek edukacyjno – wychowawczych. W ramach zaplanowanych działań odbyły się liczne zajęcia warsztatowe, plastyczno-techniczne, wyjścia tematyczne z przewodnikiem, lekcje muzealne. „Szklakiem elbląskich legend”, „Stąd pochodzę – czyli historia Elbląga w słowach i obrazach”, „Elbląskie mniejszości etniczne i narodowe”, „Pocztówka z Elbląga”, to przykładowa tematyka zajęć, w których brali udział uczniowie z elbląskich szkół podstawowych. Przeprowadzony został także konkurs, gra edukacyjna oraz wykład pt.: „Dziecko dwujęzyczne w szkole”.

Najważniejszymi celami przedsięwzięcia było zwiększenie wiedzy uczestników na temat swojej małej ojczyzny – miasta Elbląga, jego historii, zabytków, legend. Wykorzystywano do tego metody rozwijające wyobraźnię i kreatywność, inscenizacje, gry dydaktyczne, gry terenowe, quizy, tak, by praca, głównie zespołowa, integrowała i była radością dla uczestników projektu.

Projekt zrealizowany dzięki udziałowi Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 im. Janusza Korczaka w Elblągu w „Programie integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030”, a finansowanym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.