Uczniowie ZST w laboratorium PWSZ

w laboratorium

w laboratorium - w laboratorium

W dniach 18-28 października uczniowie klas trzecich o profilu technik analityk odbyli zajęcia praktyczne w laboratorium chemicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, które znajduje się w Instytucie Politechnicznym przy al. Grunwaldzkiej 137.

Tematyka zajęć obejmowała zagadnienia z zakresu analizy jakościowej oraz ilościowej.Uczniowie wykonywali analizy w zakresie: identyfikacji wybranych kationów i anionów, oznaczania zasadowości i twardości wody oraz zawartości wolnego dwutlenku węgla w próbce wody wodociągowej, oznaczania żelaza ogólnego w wodzie.

Te zagadnienia są częścią programu zajęć z przedmiotu analityka chemiczna i środowiskowa  i były omawiane na lekcjach. Uczniowie mogli zastosować w realnych warunkach pracy zdobyte w szkole umiejętności praktyczne, obsługiwali sprzęt występujący w firmach i laboratoriach analitycznych. Dzięki temu doskonale poradzili sobie z zadaniami przygotowanymi dla nich, nie mieli problemu ze zrozumieniem treści i wykonywaniem ćwiczeń.

Utrwalone podczas zajęć umiejętności pozwolą uzyskać jeszcze lepsze wyniki na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie technik analityk.

Uczniowie naszej szkoły pracowali w pracowni, w której wykonuje się inżynierskie prace dyplomowe o charakterze badawczym.

A. Kuczmarska
Zespół Szkół Technicznych

w laboratorium

w laboratorium - w laboratorium

w laboratorium

w laboratorium - w laboratorium

w laboratorium

w laboratorium - w laboratorium

w laboratorium

w laboratorium - w laboratorium

w laboratorium

w laboratorium - w laboratorium

w laboratorium

w laboratorium - w laboratorium