Warsztaty poetyckie w języku angielskim w lll Liceum im. Jana Pawła II w Elblągu

warsztaty

warsztaty - warsztaty

16 września 2021 r. w bibliotece szkolnej odbyły się warsztaty poetyckie.

Pan Arco van Ieperen, wykładowca w Instytucie Pedagogiczno-Językowym PWSZ w Elblągu i poeta, przybliżył grupie 25 zainteresowanych uczniów z różnych klas rodzaje poezji i środki poetyckie na przykładzie utworów anglojęzycznych oraz zachęcił młodzież do tworzenia własnych wierszy. Podczas warsztatów uczniowie wyrażali swoje spostrzeżenia, emocje,  konsultowali się z Prowadzącym. Wszyscy spróbowali swoich sił w Haiku - japońskiej poezji Oyakata. Mamy nadzieję, że spotkanie z poezja zaowocuje dalszymi kreatywnymi próbami literackimi naszej młodzieży.

Dorota Sarnecka- Zakrzewska

warsztaty

warsztaty - warsztaty

warsztaty

warsztaty - warsztaty

warsztaty

warsztaty - warsztaty