Warto pomagać!

z laptopem

z laptopem - z laptopem

Dzięki współpracy z Fundacją KPMG i udziałowi w konkursie „Kim chciałbym zostać w przyszłości?” uczniowie Szkoły Podstawowej działającej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 2 im. Janusza Korczaka w Elblągu zdobyli nagrodę, która polega na możliwości wypożyczenia na cały rok szkolny nowego laptopa z opłaconym dostępem do Internetu!

Zestawy komputerowe trafiły już do uczniów, dzięki czemu  uczniowie mogą w razie konieczności sprawnie realizować nauczanie na odległość. A obecnie uczniowie uczestniczą w ciekawych zajęciach podnosząc swoje kompetencje cyfrowe przez krytyczne i odpowiedzialne korzystanie z technologii cyfrowych. Uczniowie nabywają umiejętności korzystania z informacji i danych, komunikowania się i współpracy, umiejętność korzystania z mediów, tworzenia treści cyfrowych.

Fundacja KPMG w Polsce działa na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych i wspierania społeczności lokalnych. Wśród celów statutowych Fundacji jest między innymi wspieranie i promowanie działalności, edukacyjnej, oświatowej i wychowawczej, wspieranie i promowanie działań na rzecz integracji, reintegracji oraz aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych lub dotkniętych wykluczeniem zawodowym lub społecznym.

Fundacja niesie pomoc dzieciom i młodzieży posiadającym ponadprzeciętne zdolności i chęć i chęć do nauki, nie posiadającym jednocześnie odpowiedniego zaplecza finansowego.

W imieniu społeczności Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 w Elblągu serdecznie dziękujemy za okazane wsparcie!

https://www.fundacjakpmg.pl/programy/wspieramy-szkoly/

z laptopem

z laptopem - z laptopem