III LO SREBRNĄ EUROPEJSKĄ SZKOŁĄ PRAWORZĄDNOŚCI RP

dokument

dokument - dokument

Wysoka Kapituła VIII Ogólnopolskiego Rankingu Olimpijskiego 2019 roku, Stowarzyszenie Edukacyjno-Oświatowe COPTIOSH w Białymstoku przyznała III Liceum Ogólnokształcącemu im. Jana Pawła II w Elblągu tytuł srebrnej Europejskiej Szkoły Praworządności w RP.

Szkoła znalazła się na LVII miejscu wśród kilku tysięcy szkół ponadgimnazjalnych w organizowanych w RP społeczno-prawnych olimpiadach przedmiotowych, tematycznych i interdyscyplinarnych. W liście gratulacyjnym przesłanym do szkoły podkreślono, że edukacja społeczna, europejska, prawna, z dziedziny praw człowieka i historyczna stoi w III LO na wysokim poziomie.

Link do rankingu: https://coptiosh.eu/IX-Ranking-2020-za-rok-szk-2018-19_1020.html

Aktualnie Ranking COPTIOSH ujmuje organizowane nadal olimpiady:

  • OWoPiŚW - Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym (organizator: Uniwersytet Warszawski)
  • OWoPiP - Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie (organizator: Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszów - Przemyśl)
  • OWoP - Olimpiada Wiedzy o Prawie (organizator: II Społeczne LO w Ostrołęce)
  • OWoUE GK - Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej „Gwiezdny Krąg” (organizator: Europe Direct i Urząd Miejski w Słupsku)
  • OWoUE - Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej (organizator: SEO COPTIOSH w Białymstoku)
  • OWoIIIRP - Olimpiada Wiedzy o III RP (organizator: SEO COPTIOSH w Białymstoku)
  • OWoPCwŚW - Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym (organizator: SEO COPTIOSH w Białymstoku)
  • OWoS - Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie (organizator: SEO COPTIOSH w Białymstoku).