Informator dla ósmoklasistów

Informator dla ósmoklasistów

Informator dla ósmoklasistów - Informator dla ósmoklasistów

Dziś 894 absolwentów szkół podstawowych rozpoczęło egzaminy kończące szkołę podstawową. Po trzech dniach zmagań tegoroczni ósmoklasiści staną przed ważnym wyborem szkoły ponadpodstawowej. To trudna, odpowiedzialna i ważna decyzja, która może zaważyć na całym późniejszym życiu.

Aby ułatwić wybór dalszego kierunku kształcenia, wzorem lat ubiegłych  przygotowany został informator zawierający szczegółowe dane o szkołach ponadpodstawowych zlokalizowanych na terenie naszego miasta. Informacje te zostały zebrane i usystematyzowane po to, aby służyć pomocą w wyborze szkoły dostosowanej do zdolności, predyspozycji i indywidualnych zamierzeń uczniów.

W roku szkolnym 2020/2021 absolwentom szkół podstawowych oferujemy naukę w czteroletnich liceach ogólnokształcących, pięcioletnich technikach i trzyletnich branżowych szkołach I stopnia.

Elbląskie szkoły zawodowe oferują kształcenie w atrakcyjnych zawodach poszukiwanych na rynku pracy, gwarantują bardzo dobre warunki nauki oraz świetnie przygotowaną kadrę pedagogiczną. Kształcenie praktyczne na wielu kierunkach odbywa się w profesjonalnie wyposażonym Elbląskim Centrum Edukacji Zawodowej oraz w kilkudziesięciu zakładach pracy. W ramach programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej uczniowie mogą zdobywać swoje pierwsze doświadczenia zawodowe na zagranicznych rynkach pracy.

-  Mam nadzieję, że informator będzie dobrym przewodnikiem, a także wsparciem w podjęciu właściwej decyzji życiowej. Pozwoli wybrać szkołę, która spełni Wasze oczekiwania i marzenia oraz da szansę na realizację własnych zainteresowań i możliwości. Zapewniam, że w tej ważnej chwili nie jesteście sami. Cały czas, do zakończenia rekrutacji są do Waszej dyspozycji i służą pomocą – nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy oraz szkolni doradcy zawodowi. Życzę Wam wielu sukcesów i ukończenia szkoły z najwyższymi ocenami,
a także doskonałych wyników na egzaminie ósmoklasisty oraz dalszej, satysfakcjonującej edukacji w wybranej przez Was szkole – podkreśla Witold Wróblewski, Prezydent Elbląga.

Zobacz Informator

Zobacz Terminarz postępowania rekrutacyjnego