Komunikat dot. rekrutacji do przedszkoli i I klas szkół podstawowych

Komunikat dot. rekrutacji do przedszkoli i I klas szkół podstawowych

Komunikat dot. rekrutacji do przedszkoli i I klas szkół podstawowych - Komunikat dot. rekrutacji do przedszkoli i I klas szkół podstawowych

Trwa rekrutacja do przedszkoli i I klas szkół podstawowych. Do 19 marca rodzice mieli czas na wypełnienie wniosków drogą elektroniczną. Aktualnie trwa składanie dokumentów w placówkach I wyboru. W związku z sytuacją nadzwyczajną terminy składania wniosków zostały wydłużone do 27 marca, do godz. 14.00. Przypominamy jednocześnie, że rodzice kandydatów nie muszą osobiście składać dokumentów w wersji papierowej w siedzibie placówki pierwszego wyboru. Istnieje możliwość składania dokumentów drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty email. Wystarczy jedynie przesłać skan bądź zdjęcia podpisanych dokumentów.