Bezpieczna przestrzeń w ruchu drogowym

konferencja

konferencja - konferencja

We wtorek, 11 grudnia br., w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej odbyła się VIII edycja debaty „Bezpieczni w przestrzeni” pod hasłem „Bezpieczna przestrzeń w ruchu drogowym".

Organizatorem konferencji byli Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Elblągu - dr inż. Hanna Mierzejewska oraz Komendant Miejski Policji w Elblągu - insp. Robert Muraszko. W roli prowadzących wystąpili uczniowie Zespołu Szkół Technicznych.

Rozwój Elbląga możliwy jest tylko wtedy, gdy włączają się w niego wszyscy – władze miasta, inwestorzy i przede wszystkim elblążanie. To powoduje, że miasto staje się atrakcyjne, ludzie chcą w nim mieszkać, chcą z nim wiązać swą przyszłość. Niezwykle ważne jest, by miasto było bezpieczne, dlatego mieszkańcy naszego miasta powinni angażować się w realizację programu „Bezpieczny Elbląg”.

Po oficjalnym powitaniu gości przez Panią Dyrektor Hannę Mierzejewską wystąpili prelegenci, którzy na co dzień zajmują się problemem bezpieczeństwa w przestrzeni.

Jako pierwsza zabrała głos Dyrektor ZST- Hanna Mierzejewska, która przedstawiła dane dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Polsce.

Problematykę związaną z poczuciem bezpieczeństwa elblążan w ruchu drogowym oraz wyniki ankiety opracowanej dla mieszkańców Elbląga omówił przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji w Elblągu- komisarz Robert Papierowski.

Trzecia w kolejności wystąpiła mgr inż. Agnieszka Szczepanik, nauczyciel ZST, która przybliżyła uczestnikom debaty zagadnienia związane z dyspozycją przestrzenną zagospodarowanych wnętrz urbanistycznych.

Kolejna prezentacja dotyczyła idei cittaslow w kontekście rozwoju ruchu rowerowego. Głos w tej sprawie zabrała mgr inż. Agnieszka Morawiak, przedstawicielka Uniwersytetu Gdańskiego.

O Policji wobec zagrożeń w infrastrukturze ruchu drogowego opowiadał starszy aspirant Wiktor Kaczmarek, który zwrócił uwagę na „problematyczne” miejsca w ruchu drogowym Elbląga i okolic oraz na sposoby i możliwości radzenia sobie z tymi problemami przez Policję, zarządców spółdzielni oraz władze miasta.

Debatę podsumował inspektor Robert Muraszko - Komendant Miejski Policji w Elblągu.

Wszyscy prelegenci podkreślali, że sprawy związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym są priorytetowe oraz że tak naprawdę każdy z nas ma na to wpływ.

Poważną konferencję urozmaicił pełen humoru występ uczniów Szkoły Podstawowej nr 15. Młodzi ludzie w wielu zabawnych scenkach zwrócili uwagę na typowe sytuacje w ruchu drogowym, które przez nierozważne zachowanie użytkowników mogą skończyć się źle. W zabawnej formie przemycona została tematyka z zakresu wychowania komunikacyjnego.

Analiza problemów związanych z bezpieczeństwem w ruchu drogowym wyraźnie pokazuje, że temat ten cały czas jest aktualny i powinien zajmować ważne miejsce w edukacji każdego człowieka.

konferencja

konferencja - konferencja

konferencja

konferencja - konferencja

konferencja

konferencja - konferencja

konferencja

konferencja - konferencja

konferencja

konferencja - konferencja

konferencja

konferencja - konferencja