Klasa z certyfikatem uniwersyteckim w III Liceum im. Jana Pawła II w Elblągu

z certyfikatem

z certyfikatem - z certyfikatem

26 kwietnia 2019 r. III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Elblągu ukończyła klasa humanistyczna, która była objęta programem uniwersyteckim pt.” Klasa Pod Patronatem” Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w latach 2016-2019.

Opiekunem naukowym i wychowawcą klasy została Pani Teresa Rakowska, nauczyciel historii zaś z ramienia WPiA UG adiunkt Pan Piotr Zieliński. Młodzież w ramach  innowacji pedagogiczno-metodycznej „ Ius est ars boni et aequi” ( prawo jest sztuką tego co dobre i sprawiedliwe) autorstwa T. Rakowskiej, uczestniczyła w 39 wykładach i warsztatach, spotkaniach kół naukowych z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i karnego. Miała okazję wysłuchać wykładów  wygłoszonych  przez prof. UG dr hab. Oktawiana Nawrota, prof. UG dr hab. W. Zalewskiego czy prof. dr hab. K. Zeidlera, sław międzynarodowych w dziedzinie prawa.

Na zakończenie trzyletniego cyklu kształcenia, każdy uczeń klasy patronackiej otrzymał Certyfikat Uczestnictwa w programie potwierdzony przez Dziekana WPiA UG prof. UG dr hab. Wojciecha Zalewskiego.

Składamy gratulacje absolwentom i życzymy dalszych sukcesów.

Dyrekcja i nauczyciele III Liceum

z certyfikatem

z certyfikatem - z certyfikatem

z certyfikatem

z certyfikatem - z certyfikatem

z certyfikatem

z certyfikatem - z certyfikatem

z certyfikatem

z certyfikatem - z certyfikatem