Cała Polska listy pisze ….. do Ziemi!

listy

listy - listy

11 kwietnia br. po raz siódmy wystartowała największa akcja edukacji ekologicznej LISTY DLA ZIEMI. podczas której dzieci i młodzież, w formie listów, zachęcają dorosłych do proekologicznych działań na rzecz natury. Do akcji włączyło się około 600 uczniów z 10 elbląskich placówek szkolnych i szkolno-wychowawczych.

Listy dla Ziemi to apel najmłodszych o bycie po stronie natury. Założeniem akcji jest pisanie przez młodych ludzi listów do dorosłych, które mają zwrócić uwagę na problem związany ze środowiskiem, jednocześnie będąc prośbą o troskę o nie. Listy są pisane na specjalnym papierze wykonanym z makulatury, który – wraz z materiałami edukacyjnymi – został przekazywany przez Departament Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Elblągu do zgłaszających się do akcji szkół i placówek szkolno-wychowawczych.

Dzieci po napisaniu listów, przekazują je dorosłym (rodzicom, dziadkom, opiekunom) i razem z nimi podejmują proste działania proekologiczne, których opisy przesyłają do Fundacji Arka – organizatora akcji.

W tym roku, analogicznie do motywu przewodniego programu „Po Stronie Natury”, tematyka dotyczy niskiej emisji oraz gospodarki odpadami.

Więcej informacji na: www.listydlaziemi.pl oraz www.postronienatury.pl

Niech dziecięca wiara w to, że możemy wpłynąć na rzeczywistość, będzie dla nas motywacją!

listy

listy - listy