Lepsze pracownie, lepsze eksperymenty

podpisanie umowy

podpisanie umowy - podpisanie umowy

Pracownie piętnastu elbląskich szkół podstawowych oraz dwóch specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych zostaną wyposażone w nowe narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematyki dzięki realizacji projektu unijnego pn. „Eksperyment edukacją przyszłości”. Dziś Witold Wróblewski prezydent Elbląga podpisał umowę z wykonawcą zadania, firmą Starpol Meble z Puław.

- Poprawa jakości kształcenia poprzez eksperyment, to temat już przez nas wcześniej zapowiadany. Przypomnę, że na rozwój szkolnictwa zawodowego i ogólnokształcącego pozyskaliśmy dla naszego miasta w ostatnich latach około 25 mln zł. Jednym z istotnych projektów jest doposażenie bazy dydaktycznej przedmiotów matematyczno-przyrodniczych – rozpoczął prezydent Wróblewski

- Budżet projektu to 4 mln 310 tys. zł, w tym dofinansowanie ze środków UE wynosi 3 mln 663 tys. zł. Realizacja projektu umożliwi nauczanie metodą eksperymentu, a tym samym rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych wśród uczniów – mówił prezydent tuż przed wspólnym podpisaniem umowy z Markiem Kliczkowskim, dyrektorem zarządzającym firmy Starpol Meble.

Więcej o zadaniu: Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia, którym jest  dostawa wyposażenia szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych (biologii, chemii, fizyki, geografii) i matematyki w 15 szkołach podstawowych i 2 Specjalnych Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych w ramach realizacji projektu pn. „Eksperyment edukacją przyszłości - doposażenie bazy dydaktycznej elbląskich szkół podstawowych do rozwijania kompetencji matematyczno-przyrodniczych”. Przedmiot zamówienia, o którym mowa powyżej dotyczy niżej wymienionych szkół w Elblągu: Szkoła Podstawowa nr 1, nr 4, nr 6, nr 8, nr 9, nr 11, nr 12, nr 14, nr 15, nr 16, nr 18, nr 19, nr 21, nr 23, nr 25, SOSW nr 1, nr 2.

podpisanie umowy

podpisanie umowy - podpisanie umowy