Miejskie Spotkania Twórczości Artystycznej pt. „Artystycznie o prawach dziecka”

fot.

fot. - fot.

13 listopada 2018 roku dzieci z elbląskich przedszkoli i szkół podstawowych uczestniczyły w Miejskich Spotkaniach Twórczości Artystycznej pt. „Artystycznie o prawach dziecka”, których organizatorem był Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 im. Janusza Korczaka w Elblągu. To Janusz Korczak o prawach dziecka mówił głośno już na początku ubiegłego wieku. Każde dziecko powinno znać swoje prawa, rozumieć je i świadomie z nich korzystać i nie jest to działanie wymierzone w dorosłych, gdyż „Dziecko to także człowiek tylko, że jeszcze mały...”. Życie i twórczość Janusza Korczaka, patrona Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 w Elblągu, stały się inspiracją do powstania projektu „Moje Prawa - edukacyjne i artystyczne spotkania dzieci i młodzieży”. Korczak mówił: „Nie ma dzieci, są ludzie” i wskazywał dorosłym te najważniejsze: prawo do szacunku, prawo dla  niewiedzy, dla pracy poznania, dla niepowodzeń i łez, prawo własności dziecka, prawo do tajemnic, prawo  do dnia dzisiejszego, prawo do radości.

Miejskie Spotkania Twórczości Artystycznej to podsumowanie dwumiesięcznego projektu pt. „Moje prawa – edukacyjne i artystyczne spotkania dzieci i młodzieży”, zajęć edukacyjnych i wielu działań, których celami było zwiększenie wiedzy dzieci na temat swoich praw, jako podstawy do rzetelnego ich przestrzegania, wskazanie właściwych wzorów postępowania z podkreśleniem prawa do tożsamości, godności, sprawiedliwości, równości, szacunku bez względu na pochodzenie, wyznanie czy kolor skóry, umożliwienie uczniom pochodzenia romskiego oraz ich kolegom z elbląskich placówek oświatowych prezentacji własnych poglądów na temat wielokulturowości i tożsamości.
Projekt inspirował, integrował oraz wzmacniał w dzieciach przeświadczenie o własnej wartości i sprawczości oraz wpływie na los swój i innych.

Spotkanie „Artystycznie o prawach dziecka”, które było także jednym z elementów uroczystych obchodów Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka (20 listopada) wskazało, że o sprawach ważnych trzeba i można mówić , a forma artystyczna wyraża więcej niż same słowa. Co udowodnili, przy okazji wspaniale się bawiąc, dzieci i uczniowie z: Przedszkola nr 3, Przedszkola nr 8, Przedszkola nr 19, Przedszkola nr 24, Przedszkola nr 33 w Elblągu, Przedszkola Specjalnego przy SOSW nr 2, Szkoły Podstawowej nr 16, Szkoły Podstawowej nr 21 oraz Szkoły Podstawowej nr 23 w Elblągu.

W pomoc przy organizacji przedsięwzięcia włączyli się uczniowie, wolontariusze wraz z wychowawcą z Zespołu Szkół Mechanicznych w Elblągu.

Projekt pt. „Moje prawa – edukacyjne i artystyczne spotkania dzieci i młodzieży” realizowany był w ramach rządowego ”Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na rok 2018” i dofinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej.

fot.

fot. - fot.

fot.

fot. - fot.

fot.

fot. - fot.

fot.

fot. - fot.

fot.

fot. - fot.

fot.

fot. - fot.