„Młodzież wierna tradycjom niepodległości”

7 listopada w sali kina „Światowid” odbyła się uroczysta gala podsumowująca projekt patriotyczno-edukacyjny „Młodzież wierna tradycjom niepodległości”, którego organizatorem było III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II oraz Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu.

Projekt nawiązywał do 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Obejmował przedsięwzięcia o charakterze patriotyczno-edukacyjnym, które realizowane były w latach 2017-2018, a mianowicie:
1. „Niepodległa w obrazach” – konkurs na projekt i wykonanie muralu pt. ,,Herosi Niepodległej”;
2. „Niepodległa na afiszu” – konkurs na plakat, rysunek, komiks, album poświęcony odzyskaniu przez Polskę niepodległości;
3. „Błękitny Generał, gen. Józef Haller i jego Błękitna Armia” – warsztaty dydaktyczne oraz elbląskie czytanie „Pamiętników'' Józefa Hallera;
4. „Z pieśnią na ustach dla Niepodległej” – festiwal pieśni i piosenek niepodległościowych.

W projekcie wzięło udział 19 szkół oraz około 400 uczniów z Elbląga i okolic. Nagrody zwycięskim uczniom wręczyli: w imieniu Prezydenta Miasta Elbląga – pani Jolanta Leśniewska, w imieniu Marszałka Województwa – pani Grażyna Kluge, Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego – pani Beata Orzech oraz pan Artur Chomicz z IPN o/Gdańsk.

Galę swoim występem uświetnili laureaci konkursu piosenki niepodległościowej: Otylia Wojtaś z kl. V ZPSM, Zespół  ,,FSP'' z ZPSM oraz Magdalena Leszczyńska z ZPSM.

Więcej informacji na temat projektu oraz osób nagrodzonych można znaleźć na stronie szkoły: http://www.3lo.elblag.pl/blog22/?