Centrum Edukacji Technicznej HTEC otwarte!

Centrum Edukacji Technicznej HTEC otwarte!

Centrum Edukacji Technicznej HTEC otwarte! - Centrum Edukacji Technicznej HTEC otwarte!

W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawczego, w ramach Elbląskiego Centrum Edukacji Zawodowej powstało Centrum Edukacji Technicznej HTEC. W Centrum, które jest jedynym w naszym województwie, prowadzone będą zajęcia i szkolenia z zakresu obróbki ubytkowej w przemyśle metalurgicznym z wykorzystaniem maszyn sterowanych numerycznie typu HASS.

 

- Otwarcie Centrum to zwieńczenie naszych marzeń o umiejscowieniu najnowocześniejszych technologii obróbki w naszej placówce. To efekt stanowczej polityki Prezydenta, który od początku kadencji dąży do rozwoju szkolnictwa zawodowego w Elblągu. Z tego nowego centrum skorzystają pracodawcy działający już na elbląskim rynku. Firmy działające w branży metalurgicznej borykają się z problemem braku pracowników. Nie mają wykształconych programistów, operatorów maszyn. U nas będziemy ich kształcić – podkreślał Romuald Mackojć, dyrektor CKZiU w Elblągu.

 - Ta inwestycja jest odpowiedzią dla młodych ludzi, by tutaj zdobywali zawód i zostali w Elblągu, pracując w dużych i małych firmach, które potrzebują fachowców. Od początku kadencji promowaliśmy ideę złotego trójkąta, czyli współpracy samorządu, biznesu i uczelni w tworzeniu wykwalifikowanych kadr. Teraz wchodzimy w fazę konkretnej realizacji. Dzięki przygotowanym projektom i pozyskanym funduszom, możemy dziś mówić, że wykorzystaliśmy w tej sprawie wszystkie możliwości. To nie są już tylko pomysły, ale konkretne działania. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego Centrum z Panem Dyrektorem Romualdem Mackojciem na czele– mówił Witold Wróblewski, Prezydent Elbląga.

Centrum wyposażone zostało w dwie nowoczesne obrabiarki, które zostały zakupione z dofinansowania unijnego w ramach projektu pn.”Modernizacja szkolnictwa zawodowego”. Koszt ich zakupu to 1,1 mln zł. Trzecia – mobilna obrabiarka będzie udostępniana na czas szkoleń przez firmę ABPLANALP, w ramach podpisanej dziś umowy o współpracy.

 - Chcemy, aby to centrum było aktywnym miejscem o charakterze edukacyjnym i biznesowym. Edukacyjnym poprzez stworzenie dodatkowych możliwości kształcenia młodzieży poza obowiązującym programem nauczania w zakresie programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie i poprzez poszerzenie możliwości podnoszenia wiedzy przez kadrę nauczycielską, która uczy się na tego typu sprzęcie. A jeśli chodzi o aspekt biznesowy, chcemy skupić się na przyciągnięciu regionalnego przemysłu do szkoły i pokazać tutaj możliwości edukacyjne. Przedsiębiorcy którzy przyjeżdżają, robią naprawdę duże oczy, widząc, jak takie centra wyglądają. Przekonują się, że kandydaci do pracy są pod ich nosem – mówił Paweł Matyjak, wiceprezes firmy Abplanalp.

- Do 2030 roku Polska będzie potrzebować około 700 tysięcy nowych specjalistów od obrabiarek CNC. Już teraz rynek w Polsce bardzo potrzebuje takich pracowników, to jest problem wielu miast, zarówno Elbląga, jak i większych, takich jak Gdańsk, czy Warszawa. W ciągu kilku lat znacznie podniesie się standard życia takich osób. Chcielibyśmy, by uczniowie z Elbląga i okolic dzięki nabytym tutaj umiejętnościom byli bardziej konkurencyjni na rynku pracy, co będzie z zyskiem dla gospodarki Elbląga i regionu – zaznaczył Simon Vanmekelberger, przedstawiciel amerykańskiej firmy Haas, jednego z największych na świecie producentów obrabiarek.

Elbląskie Centrum jest 27. w Polsce i pierwszym w naszym województwie.

Centrum Edukacji Technicznej HTEC otwarte!

Centrum Edukacji Technicznej HTEC otwarte! - Centrum Edukacji Technicznej HTEC otwarte!

Centrum Edukacji Technicznej HTEC otwarte!

Centrum Edukacji Technicznej HTEC otwarte! - Centrum Edukacji Technicznej HTEC otwarte!

Centrum Edukacji Technicznej HTEC otwarte!

Centrum Edukacji Technicznej HTEC otwarte! - Centrum Edukacji Technicznej HTEC otwarte!

Centrum Edukacji Technicznej HTEC otwarte!

Centrum Edukacji Technicznej HTEC otwarte! - Centrum Edukacji Technicznej HTEC otwarte!

Centrum Edukacji Technicznej HTEC otwarte!

Centrum Edukacji Technicznej HTEC otwarte! - Centrum Edukacji Technicznej HTEC otwarte!

Centrum Edukacji Technicznej HTEC otwarte!

Centrum Edukacji Technicznej HTEC otwarte! - Centrum Edukacji Technicznej HTEC otwarte!