Poczytaj mi „Przedwiośnie”…

Przedwiośnie

Przedwiośnie - Przedwiośnie

„Był pierwszy dzień przedwiośnia. (…) Tego dnia właśnie od Nowego Światu, przez plac Trzech Krzyżów ciągnęła wielka manifestacja robotnicza w stronę Belwederu. (…) W pierwszym szeregu znacznego tłumu szli ująwszy się pod ręce ideowi przedstawiciele, między innymi Lulek i Baryka.” Ten moment z książki starali się odtworzyć uczniowie i nauczyciele III Liceum Ogólnokształcącego wraz z zaproszonymi gośćmi.

 

Dnia 8 września 2018 roku w sobotnie przedpołudnie spod Bramy Targowej wyruszył pochód robotników, na czele którego stanął Cezary Baryka. W rolę głównego bohatera wcielił się uczeń klasy 3a, Wojciech Wojtyna, który czytał fragmenty powieści Stefana Żeromskiego. W tłumie robotniczym można było dostrzec między innymi Prezydenta Miasta Elbląga pana Witolda Wróblewskiego, Dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu panią Małgorzatę Sowicką, Kierownik Referatu Edukacji panią Jolantę Leśniewską, dyrektorów i uczniów elbląskich szkół. Po dotarciu pod Ratusz Staromiejski pochód podzielił się na dwie grupy.

W sali koncertowej Ratusza w części oficjalnej wzięli udział przedstawiciele władz miasta, dyrektorzy, nauczyciele oraz delegacje uczniów. Zaproszonych gości w imieniu Prezydenta Miasta Elbląga powitała dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego pani Beata Orzech.

Elbląskie „Narodowe Czytanie” rozpoczął pan Prezydent wraz z panią Dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu. Fragmenty powieści przeczytały też panie Małgorzata Adamska, kierownik filii Biblioteki Elbląskiej dla dzieci i młodzieży „Bulaj”, Beata Przewłocka i Irena Adamiak, aktorki Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Sewruka oraz przedstawiciele Młodzieżowego Domu Kultury. W ogólnopolskiej akcji wzięli również udział dyrektorzy oraz uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W tej części jako pierwsi wystąpili przedstawiciele III Liceum: pani dyrektor Beata Orzech oraz Jakub Wojtaszek, uczeń klasy 2a. Po zakończeniu części oficjalnej elblążanie mieli okazję otrzymać na swoim egzemplarzu „Przedwiośnia” odcisk pieczęci upamiętniającej tegoroczną akcję.

W tym samym czasie uczniowie III Liceum zorganizowali akcje happeningowe. Grupy licealistów spacerowały po Starym Mieście oraz w okolicach Placu Słowiańskiego i ulicy 1 Maja, czytając fragmenty powieści oraz zachęcając do wspólnego czytania napotkanych elblążan. Podobne happeningi odbyły się również w tramwajach. Działania uczniów spotkały się z przychylnym przyjęciem mieszkańców.

Organizatorem akcji „Narodowe Czytanie Przedwiośnia” w Elblągu był Pan Prezydent Miasta Witold Wróblewski, a koordynatorem działań III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II.
Dziękujemy wszystkim za włączenie się do ogólnopolskiej akcji „Narodowe Czytanie”!

Katarzyna Ruta – rzecznik prasowy III Liceum Ogólnokształcącego

Przedwiośnie

Przedwiośnie - Przedwiośnie

Poczytaj mi „Przedwiośnie”…

Poczytaj mi „Przedwiośnie”… - Poczytaj mi „Przedwiośnie”…

Przedwiośnie

Przedwiośnie - Przedwiośnie

Poczytaj mi „Przedwiośnie”…

Poczytaj mi „Przedwiośnie”… - Poczytaj mi „Przedwiośnie”…

Poczytaj mi „Przedwiośnie”…

Poczytaj mi „Przedwiośnie”… - Poczytaj mi „Przedwiośnie”…

Poczytaj mi „Przedwiośnie”…

Poczytaj mi „Przedwiośnie”… - Poczytaj mi „Przedwiośnie”…

Poczytaj mi „Przedwiośnie”…

Poczytaj mi „Przedwiośnie”… - Poczytaj mi „Przedwiośnie”…

Przedwiośnie

Przedwiośnie

Przedwiośnie - Przedwiośnie

Przedwiośnie

Przedwiośnie

Przedwiośnie - Przedwiośnie

Przedwiośnie

Przedwiośnie - Przedwiośnie

Przedwiośnie

Przedwiośnie - Przedwiośnie