Literowanie w Jedenastce

24 maja w Szkole Podstawowej Nr 11 w Elblągu odbędzie się Konkurs Języka Angielskiego w Literowaniu pt.: „Spelling Piekarczyk”.

Konkurs cieszy się już długą tradycją, gdyż w tym roku przypadajego ósma edycja. Konkurs polega na tym, aby w 1,5 minuty poprawnie przeliterować słówka czytane przez lektora. Przewidywana ilość słów w wylosowanym zestawie dla 1 uczestnika to 25. Liczy się czas i ilość całkowicie poprawnie przeliterowanych wyrazów. W konkursie weźmie udział kilkanaście szkół podstawowych z Elbląga i okolicznych miejscowości, łącznie 36 mistrzów w literowaniu.

Konkurs objęty jest patronatem Prezydenta Elbląga Witolda Wróblewskiego oraz patronatem Kuratora Oświaty w Olsztynie. Wydarzenie  organizowane jest we współpracy ze Szkołą Anglojęzyczną Regent w Elblągu, której „native speaker”Chris-Ann Graham będzie lektorką czytającą listę słów. W pracach komisji uczestniczyć będą: Marcin Deoniziak – organizator, Agnieszka Winczewska – „stopwatcherka”, Marcin Lendzion – przewodniczący komisji, Chris-Ann Graham – lektorka, oraz dwóch wylosowanych nauczycieli przybyłych na konkurs jako opiekunowie swoich uczniów.

Nagrody zostały ufundowane przez Radę Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 11, Szkołę Regent, wydawnictwo Macmillan oraz zaprzyjaźnionych sponsorów.

Organizacja tak dużego przedsięwzięcia wymagała zaangażowania dyrekcji, nauczycieli i rodziców Szkoły Podstawowej nr 11 w Elblągu, bez których konkurs nie mógłby doczekać się ósmej edycji.

Marcin Deoniziak