Z IV Liceum w XXI wiek

Z IV Liceum  w XXI wiek

Z IV Liceum w XXI wiek - Z IV Liceum w XXI wiek

O tym, że matematyka nie musi być nudna, mieli okazję przekonać się uczniowie IV LO. W ich szkole odbyła się wyjątkowa lekcja, w czasie której młodzieży zostały udostępnione nowoczesne narzędzia do nauki przedmiotu – aplety Geogebry. Twórca apletów, nauczyciel  szkoły, w przygotowaniu tych interaktywnych ćwiczeń wzorował się na platformie KhanAcademy. Ma to być początek interaktywnego kursu przygotowującego do matury z matematyki.  Będzie on dostosowany do polskiej podstawy programowej, a dane będą dobierane dynamicznie. IV liceum już niedługo będzie jedynym liceum w Elblągu, w którym  nauczanie matematyki będzie opierało się   na zaawansowanych cyfrowych technikach. Wiemy, jakie to ważne, a sposób, w jaki opowiada się o królowej nauk i jej naucza, to podstawa sukcesu. Atrakcyjne i nowoczesne formy przekazu, wzbudzające i pielęgnujące naturalną ciekawość wśród uczniów, przekładają się często na późniejsze wybory i życie młodych ludzi.
Uczniowie jednogłośnie przyznali, że takie formy pracy znacznie wspomagają proces nauczania, budzą zainteresowanie królową nauk.

Z IV Liceum  w XXI wiek

Z IV Liceum w XXI wiek - Z IV Liceum w XXI wiek

Z IV Liceum  w XXI wiek

Z IV Liceum w XXI wiek - Z IV Liceum w XXI wiek